Sign On AB - www.signon.se

Nåbarhets- och tillgänglighetspolicy

Information, råd och tips från Sign On

Hur tillgänglig ska man vara på jobbet?

I takt med att fler och fler har tillgång till både bärbara datorer, smarta telefoner och nätverksuppkopplingar både på arbetet och i hemmet, så ökar också tillgängligheten. För företaget är det ur ett kundperspektiv ofta viktigt med stor nåbarhet samtidigt som arbetsgivaren har ett stort arbetsmiljöansvar. Medarbetarna har också rätten till sin fritid.

Idag är oftast smarta telefoner och bärbara datorer ett arbetsredskap, men det innebär inte att en arbetsgivare automatiskt kan kräva en tillgänglighet på 24 timmar per dygn. Att förvänta sig att en medarbetare ska arbeta genom att svara på e-post på sin fritid och svara i telefon under sin semester, riskerar inte bara att bryta mot arbetstidslagen, det skapar också i längden en arbetsmiljö och kultur där risk för stressjukdomar är stor.

Hur drar man då gränsen mellan arbetstid och fritid när en medarbetare har oreglerad arbetstid? Det kan då vara en svår balansgång att ha en möjlighet att styra över sin tid själv genom att t ex hämta på dagis tidigt för att sedan arbeta hela kvällen. Det är en positiv möjlighet, men som kan riskera att skapa en negativ arbetsmiljö om det blir en långvarig vana.

Det är viktigt att värna om arbetsglädjen och att tiden man är tillgänglig är rimlig i förhållande till sitt arbete. Att medarbetarna får den återhämtning som krävs för att de ska göra ett bra arbete.

Denna policy kan hjälpa till att sätta regelverk och rimliga förväntningar på hur nåbara medarbetarna ska vara på e-post eller på mobilen för att skapa rimliga förutsättningar.

Här finns dokumentet Nåbarhets- och tillgänglighetspolicy

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här