Sign On AB - www.signon.se

Föräldraledighet

Information, råd och tips från Sign On

Föräldraledighet

FRÅGA

En arbetsgivare har en anställd som skall vara föräldraledig (mammaledig) och hon har uppgivit att hon kommer att vara föräldraledig i ett år och sex månader. Arbetsgivaren kommer att anställa en vikarie för henne under hennes ledighet. Har den föräldralediga rätt att vid en senare tidpunkt ändra datum för när hon önskar att komma tillbaka i arbete? Det kan ju bli problem med vikarien om den föräldralediga i ett senare skede meddelar att hon vill återkomma i arbete tidigare. Vad gäller?

SVAR

En föräldraledig har enligt föräldraledighetslagen rätt att återgå i tjänst och om ledigheten pågått längre än en månad kan återgången, av arbetsgivaren, skjutas upp med högst en månad.

Det är på grund av rätten för den föräldralediga att återgå i tjänst lämpligt att vikariatsvillkoret utformas så att vikariatet kan bringas att upphöra om:

  • den föräldralediga återgår tidigare än planerat
  • den föräldralediga återvänder enligt sitt ursprungliga besked
  • eventuell arbetsbrist skulle uppstå under pågående vikariat.

En komplett mall för vikariatsanställning hittar du givetvis i Dokument Bas.


Om du har egna HR relaterade frågor kan du abonnera på vår tjänst
"Personalchefen".  Som kund har du möjlighet att ställa obegränsat antal frågor
till en fast abonnemangsavgift och får svar inom 24 arbetstimmar. Gör en
intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig med ett
specialerbjudande!

Intresseanmälan

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här