Sign On AB - www.signon.se

Handbok och policyer

Information, råd och tips från Sign On

Förändrade regler kring föräldraledighet

Det är inte lätt att som arbetsgivare hålla sig fullt informerad om vad som gäller kring föräldraledigheter och dess ersättningar. Under år 2014 har dessutom vissa regler justerats:

  • En förälder har idag rätt att vara helt ledig tills barnet är 18 månader (oavsett om föräldrapenning tas ut eller inte). Nytt från 1 augusti 2014 är att adoptivföräldrar har denna rätt från och med den dag de fick barnet i sin vård och att rätten till ledighet gäller som längst till barnet fyller 8 år eller slutar första året i skolan.
  • Av 480 dagar, som kan betalas ut per barn via Försäkringskassan, är 60 dagar garanterat en förälder och dessa kan inte heller överlåtas. Ny regel från 1 augusti 2014 är att man får spara maximalt 96 av dessa 480 dagar till efter det att barnet fyllt 4 år (gäller barn födda 1 januari 2014 eller senare).
  • En anställd har rätt att förkorta sin arbetstid till och med den dag då barnet avslutat första året i grundskolan. Om barnet fyller 8 år efter skolavslutningen räknas det till och med den dagen barnet fyller 8 år (gäller barn födda före 2014). För barn födda 1 januari 2014 eller senare sträcker sig denna möjlighet tills barnet fyllt 12 år eller slutat årskurs 5 i grundskolan.
  • Nytt är också att s.k. Sorgpenning, dvs. en ersättning under 10 dagar i samband med att ett barn under 18 år avlider, nu kan tas ut under 90 dagar från dödsfallet istället för tidigare 10 dagar.

Information kring föräldraledighet etc kan noteras bl.a. i en personalhandbok.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Personalhandbok

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här