Sign On AB - www.signon.se

Arbetsmiljö

Information, råd och tips från Sign On

Förekommer IT-stress?

På många arbetsplatser har IT-stress blivit ett allt vanligare problem. Frustration och stress blir vanligare och vanligare i yrkesgrupper som jobbar med IT-system. IT-stress är en högst konkret arbetsmiljöfråga som dessutom kostar enorma pengar varje år, ca 25 minuter om dagen per anställd i förlorad arbetstid, enligt en undersökning från Unionen. Arbetsgivare har bara att vinna på att uppmärksamma problemet och att i god tid satsa på att minska riskerna så att medarbetare inte drabbas av denna stress. Oftast görs stora investeringar i systemen, men om de inte fungerar bra blir kostnaderna ännu större i form av frustration, tidsförlust och ineffektivitet.

Är det läge att införa digitala skyddsronder?
Genom att undersöka hur IT-systemen stödjer verksamheten kan man få en bild av hur IT-miljön fungerar i praktiken mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare. Om du i företagets skyddsrond inkluderar en separat IT-skyddsrond kommer du att ha lättare att upptäcka risker och förebygga dem i tid. Ett sätt att börja är att skapa en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar på jobbet.

Arbetsgivare kan utveckla IT-system och program så att medarbetares arbetsmiljö både blir mer hälsosamt och effektivt samt ger en bättre kvalitet för verksamheten. IT-skyddsronderna kan också resultera i att ni kan hitta nya lösningar på gamla problem, genom att företaget fångar upp medarbetarnas behov och idéer.

Många tjänstemän använder dagligen IT i sitt arbete. Självklart vill alla att dessa betydelsefulla arbetsverktyg ska vara välfungerande och användarvänliga. IT-lösningar som är ändamålsenliga underlättar arbetet och ger valuta för pengarna.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet IT-skyddsrond

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här