Sign On AB - www.signon.se

Förtal i sociala medier

Information, råd och tips från Sign On

Förtal i sociala medier

FRÅGA

Kan vi säga upp eller avskeda en medarbetare som talar illa om sin arbetsgivare på Facebook?

SVAR

Precis som innan sociala medier fanns, gäller för anställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare följande:

Är man privatanställd gäller inte den grundlagsskyddade yttrandefriheten fullt ut i förhållande till arbetsgivaren eftersom den grundlagsskyddade yttrandefriheten gäller gentemot det allmänna, d v s landstinget, kommunen eller staten som arbetsgivare. En arbetsgivare i privata sektorn kan således belägga sina anställda med långtgående tystnadsplikt rörande sin verksamhet. En privatanställd har även en långtgående lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare, d v s den anställde måste sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna och får inte skada arbetsgivaren.

Skall en kritik av arbetsgivaren kunna ligga till grund för uppsägning p g a personliga skäl gäller precis som i andra fall av uppsägningar p g a personliga skäl att arbetstagaren måste göra sig skyldig till misskötsel, blivit varnad om sin misskötsel, samt att misskötseln skadat arbetsgivaren.

Därutöver krävs att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Det är även av betydelse vad den anställde sagt, till vem han riktat sig, vilken befattning han haft, vilken storlek arbetsplatsen har, om den anställde tidigare skött sig i sin anställning m m.

När det gäller offentligt anställda är det istället så att den anställde använder sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet vilket som huvudregel inte kan läggas till grund för en uppsägning eller avsked. Det krävs i sådana fall att yttrandet medfört allvarliga samarbetsproblem i anställningen.

Policy för sociala medier

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här