Sign On AB - www.signon.se

Friskvårdspolicy

Information, råd och tips från Sign On

Dags att fundera på friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsofrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.

Sunda levnadsvanor är till exempel nyttig kost, fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Samtidigt ska man undvika alkohol, narkotika och andra droger, samt för mycket stress.

Friskvård är sålunda aktiviteter som har för avsikt att skapa och upprätthålla en sund livsföring och långsiktig god fysisk och mental hälsa. Friskvårdsaktiviteter kan innefatta såväl motion som rök- och drogavvänjning, kostrådgivning, avkoppling och sociala arrangemang.

I dokumentet friskvårdspolicy kan man läsa ”Att satsa på friskvård ger en god investering för både individ och organisation genom större välbefinnande och minskad sjukskrivning”. Självklart är det varje individs eget ansvar att må bra och känna välbefinnande, men som arbetsgivare kan du ge bra förutsättningar som inte heller behöver kosta så mycket.

Skatteverket, som definierar vad som räknas som skattefri personalvårdsförmån, säger att enklare slag av motion och annan friskvård kan räknas. Vidare gäller att även sådan behandling som syftar till att motverka besvär på grund av ensidigt arbete kan räknas till friskvård, vilket innebär att också mer individuellt inriktade behandlingsformer kan ingå.

Behöver du hjälp med att komma igång och kanske implementera en ny friskvårdspolicy, se dokumentet Friskvårdspolicy.

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här