Sign On AB - www.signon.se

GDPR

Information, råd och tips från Sign On

GDPR - Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation (GDPR) är den nya Dataskyddsförordning som kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL) och gäller som lag i alla EU-länder från den 25 maj 2018.

Dataskyddsreformen utgörs idag av 99 artiklar och 173 beaktandesatser (skäl).

Sign On har nyligen publicerat ett dokument som avser egenkontroll. Detta dokument belyser Dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandling och skydd av dessa uppgifter.

Egenkontrollen är framtagen för att medvetandegöra och förbereda en organisation för omställning och innebär att organisationen erhåller:

  • Insyn i Dataskyddsförordningens utformning och krav
  • Frågor som baseras på Dataskyddsförordningens krav och knyter an till hur organisationen kan bemöta framtida omställning
  • Dokumentation av organisationens nuläge och ett underlag att prioritera utifrån och arbeta vidare med

Sanktioner och skadestånd
Den som bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen riskerar att få betala en sanktionsavgift, en form av böter. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller och dels på omständigheterna i det enskilda fallet. Svensk lagstiftare kan besluta att även myndigheter kan omfattas av reglerna om sanktionsavgifter. Viten kan uppgå till 20 000 000,00 Euro.

Referens angående sanktion och skadestånd
Artikel 82 Skadestånd
Artikel 83 Sanktionsavgifter
Artikel 84 Sanktioner

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet GDPR - Dataskyddsförordningen

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här