Sign On AB - www.signon.se

Distansarbete

Information, råd och tips från Sign On

Håll ordning på distansarbetet

Arbete som utförs på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen blir allt vanligare. Distansarbete kan vara tillfälligt, exempelvis för att slutföra en viss arbetsuppgift, eller vara regelbundet, dvs. medarbetare som arbetar hemifrån några dagar varje vecka eller månad. Permanent distansarbete kan också förekomma för medarbetare som har sin placering utanför företagets huvudsakliga arbetsplats.

Med distansarbetet följer både för- och nackdelar. För medarbetaren innebär det frihet under ansvar. Det kan ge mer fritid om resorna till och från jobbet är långa. För företaget kan distansarbete innebära lägre lokalkostnader, om kontorsplatserna är färre. Nackdelar eller risker för individen är färre sociala relationer i arbetet, vilket kan påverka den personliga eller yrkesmässiga utvecklingen. Det är också viktigt att följa överenskomna arbetstider, så att man arbetar vare sig för mycket eller för lite. Chefer behöver arbeta med tydligare mål och fastställda rutiner för att dela ut arbetsuppgifter och hur dessa ska redovisas och följas upp med de medarbetare som arbetar på distans.

Lagstiftningen om arbetstid, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och arbetsskada, gäller även vid distansarbete. Arbetsgivaren ska se till att det finns en funktionell arbetsplats där arbetet kan utföras. Så långt det är möjligt ska arbetsgivaren också se till att arbetet ger tillräcklig variation, social kontakt och samarbete. Om medarbetaren drabbas av arbetsskada under arbetstid, på den plats varifrån distansarbetat bedrivs, gäller lagen om arbetsskadeförsäkring.

Kollektivavtal, där sådana finns, kan innehålla ytterligare särskilda riktlinjer kring distansarbete som är viktiga att beakta.

Företaget bör formulera en policy för arbete på distans utifrån lagstiftning, kollektivavtal, interna krav och rutiner. Individuella, skriftliga avtal bör också skrivas med de(n) medarbetare som ska distansarbeta.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Avtal om distansarbete

Ladda ner dokument

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Policy för distansarbete

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här