Sign On AB - www.signon.se

Har ditt företag en "Uppförandekod"?

Information, råd och tips från Sign On

Har ditt företag en "Uppförandekod"?

Ett företags Uppförandekod (Code of Conduct på engelska) kan beskriva och sammanfatta de gemensamma regler och värderingar som alla inom företaget ska arbeta efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartners och företagets omvärld.

Syftet med en Uppförandekod kan vara att göra det enklare för medarbetarna att göra rätt i sitt arbete, genom att till exempel:

  • beskriva för medarbetarna vilket ansvar man har som anställd på företaget
  • vägleda medarbetarna i olika affärsrelationer
  • beskriva för andra berörda parter hur företaget agerar i olika situationer.

Då en Uppförandekod också finns till för att företaget ska kunna försäkra sig om att dess produkter och tjänster utförs under goda arbetsförhållanden, innefattar den vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, arbetstider, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, fackföreningsfrihet m.m.

En Uppförandekod kan exempelvis också innehålla riktlinjer för hur företagets underleverantörer ska bedriva sin produktion. Sådana regler är vanliga bland företag som inte själva har några fabriker och därmed ingen direkt kontroll över produktionen.

Företag kan ta fram en Uppförandekod själva, då den inte är någon lag eller förordning, utan ett frivilligt åtagande från företagets sida. Är det dags för ditt företag att ta fram en Uppförandekod?

Använd gärna Sign On´s Uppförandekod som grundmall!

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här