Sign On AB - www.signon.se

Kompetensmappning

Information, råd och tips från Sign On

Har ni rätt kompetens på företaget?

Många företag säger att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs”. Har ni då koll på den resursen vad gäller kompetensnivå och prestation? Vilka investeringar behöver ni göra för att underhålla denna resurs? Hur vet ni vilka utbildningsinsatser som behöver göras med hänsyn till vart företaget är på väg och vilket behov av utveckling som behövs i organisationen? Finns rätt kompetens för vad företaget behöver för att nå sina mål? Många frågor som kräver sin analys.

Att göra en kompetenskartläggning, eller kompetensmappning, är ett sätt att identifiera kompetensbehoven genom att värdera den befintliga kompetensen och dra slutsatser om utvecklingsbehov. Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet. Det kan också finnas medarbetare som har en högre kompetensnivå än vad yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens?

Kompetens kan definieras som förmågan att utföra en viss uppgift och att hantera en viss situation i ett specifikt sammanhang. I förmåga ligger både kunskaper, praktiska färdigheter, omdöme och vilja. Därför behöver man värdera inte bara en viss del av kunskap utan också hur man tillämpar kunskapen. Man behöver då titta på olika dimensioner såsom t.ex. yrkeskompetens, affärskompetens, social kompetens, ledarkompetens o dyl.

För att kunna göra en kartläggning av kompetensen på företaget eller i teamet behöver man ta ställning till:

  1. verksamhetens mål – uppdraget/affärsplanen (mål)
  2. vilken kompetens är viktig för uppdraget framåt och för verksamheten (identifiera).
  3. vilken kompetens finns hos var och en idag (värdera)
  4. vad behöver vi utveckla, var finns det kompetensluckor (analysera)
  5. vilka insatser behöver göras (besluta)
  6. genomför och utvärdera resultatet (utvärdera)

Att värdera en medarbetares kompetens är naturligtvis inte alltid helt enkelt, men ställ er frågan om det räcker med en hyfsat bra insikt istället för ingen insikt alls.

Här finns dokumentet Kompetensmappning

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här