Sign On AB - www.signon.se

Mobiltelefonpolicy

Information, råd och tips från Sign On

Hur nåbara ska vi vara?

Många har idag en smartphone i arbetet och/eller privat. I och med sociala medier och mångas ”behov” av att ständigt vara nåbara och uppkopplade, skapas det både problem och möjligheter för arbetsgivaren. Problem med att anställda surfar och gör privata ärenden via mobilen på arbetstid, samtidigt som vissa i sina roller förväntas vara tillgängliga även utanför ordinarie arbetstid, kan ibland skapa en otydlighet i vad som gäller.

Att kräva att någon ska vara nåbar utanför arbetstid får endast ske om detta är avtalat i anställningen med s.k. förtroendearbetstid. Då kan vissa privata ärenden under ordinarie arbetstid till viss del vara befogade. Har man inte förtroendearbetstid utan istället reglerad arbetstid, ska inte heller den anställde utföra privata sysslor under arbetstiden. Samtidigt ska akuta händelser självklart kunna lösas. Detta gäller oavsett om företaget betalar för mobilen eller inte.

Mobiltelefonen är för många befattningar idag ett nödvändigt arbetsredskap som ibland också bekostas av företaget. Dock kan reglering av vad man ska kunna göra med mobilen då behöva förtydligas, t.ex. kring nedladdning av appar, roamingkostnad vid utlandsresor m.m. vilket kan orsaka extra och stora kostnader. Även Skatteverkets regler har skärpts kring privat användande av en företagsbetald telefon, vilket gör att man som företag behöver begränsa det privata användandet, alternativt att det blir en förmånsbeskattning.

Som arbetsgivare måste man även ta hänsyn till arbetsmiljöansvaret om man förväntar sig en konstant nåbarhet från arbetstagaren. 

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Mobiltelefonpolicy

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här