Sign On AB - www.signon.se

Julledighet

Information, råd och tips från Sign On

Ledighet inför jul och nyår

Många planerar nu för både arbete och ledigheter i jul och nyår. Vissa anställda vill passa på att ta ut semester, kompledigt, föräldraledigt eller avbryta en föräldraledighet under denna period. Hur detta ska förläggas eller hanteras kan regleras både genom lagar, kollektivavtal, interna regler eller genom överenskommelser.

Semester

Semesterledighet ska i första hand förläggas i samförstånd, men går inte det är det alltid arbetsgivaren som bestämmer. Det är verksamheten som styr om det passar under förutsättning att semesterlagen i övrigt uppfylls. Till exempel måste verksamheten planeras så att minst 20 semesterdagar läggs ut i ledighet under semesteråret.

Semester tas ut i hela dagar. Tillämpar arbetsgivaren kortare arbetstid under dag före röd dag, dras ändå en hel semesterdag.

Föräldraledigt

Om en föräldraledig vill byta föräldraledighet mot semester under jul och nyår gäller samma förfarande som övrig semesterhantering. Det går alltså inte att kräva detta som anställd.

Om en föräldraledig vill byta ledigheten mot att arbeta mellan jul och nyår måste man vara ute i god tid eftersom arbetsgivaren kan låta den föräldraledige få vänta i upp till en månad innan man får börja arbeta igen.

Om en anställd vill ta ut föräldraledigt under jul och nyår kan arbetsgivaren inte neka detta under förutsättning att ansökan om ledigheten inkommit minst två månader i förväg.

Övrigt

Uttag av inarbetad komp.tid/flexbank eller dylikt sker även den i samförstånd. Om man inte är överens är det dock arbetsgivaren som slutligen bestämmer.

För deltidsanställda görs normalt ingen justering om en ledig dag skulle infalla på en helgdag. Över tid brukar det istället jämna ut sig. 

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Ledighetsansökan

Ladda ner dokument

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Semesterlista jul & nyår 2015/2016

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här