Sign On AB - www.signon.se

Löneavdrag vid frånvaro?

Information, råd och tips från Sign On

Löneavdrag vid frånvaro?

Vilken möjlighet har man som arbetsgivare när det gäller att hantera att en medarbetare t ex kommer för sent till arbetsplatsen vid arbetsdagens början?

Utgångspunkten för att en arbetstagare ska erhålla lön är att denne står till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren har därför inte rätt att göra anspråk på att få lön för den tid denne uteblir från arbetsplatsen p g a försummelse, t ex sen ankomst.

Det är dock viktigt att klargöra för arbetstagaren i samband med att löneavdrag sker att detta inte sker i disciplinärt bestraffningssyfte. En disciplinär bestraffning kräver dels stöd i kollektivavtal eller lag och måste föregås av förhandling med berörd facklig organisation. NI har inte stöd i lag och inte heller i kollektivavtal för disciplinär bestraffning. Löneavdraget sker istället p g a att arbetstagaren inte har stått till förfogande och har därmed inte rätt till lön. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser.

Är företaget inte bundet av kollektivavtal som reglerar hur löneavdrag skall ske bör ni dra av så mycket från lönen som motsvarar den tid arbetstagaren varit frånvarande, t ex för motsvarande en halvtimme om personen har kommit en halvtimme för sent.

Löneavdrag - bekräftelse på löneavdrag vid frånvaro

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här