Sign On AB - www.signon.se

Sjukdom och Rehabilitering

Information, råd och tips från Sign On

Ny lagregel kring Rehabilitering

För att snabbare få tillbaka en nedsatt arbetsförmåga, kommer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar fr.o.m. 2018-07-01 att skärpas genom att arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbetet – rehabiliteringsplan - vid förväntad långtidssjukskrivning.

Planen ska tas fram i samverkan med den sjukskrivne som, efter bästa förmåga, måste vara aktiv i sin egen rehabilitering.

Planen ska upprättas vid dessa tillfällen

  1. Inom 30 dagar om det kan antas att sjukskrivningen kommer att bestå i minst 60 dagar
  2. Om det inte är uppenbart från början, utan senare visar sig att sjukskrivningen kommer pågå längre än dag 60, ska planen upprättas så snart detta uppdagas
  3. Om det pga. den anställdes tillstånd inte var möjligt att planera åtgärder för återgång innan dag 30, kan man vänta tills den anställdes hälsotillstånd har förbättrats

Arbetsgivaren måste vara aktiv att stämma av läget kontinuerligt.

Undantagsregler
Arbetsgivaren har bevisbördan:

  1. Om det är uppenbart att frånvaron beror på permanent nedsatt arbetsförmåga
  2. Om det är rimligt att anta att sjukskrivningen blir kortare, t.ex. vid influensa

Övergångsregler
För redan pågående sjukskrivna har arbetsgivare t.o.m. 2018-09-30 på sig att upprätta en rehabiliteringsplan.

Uppdatera därför era rehabiliteringsrutiner.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplan

Få ytterligare hjälp att göra detta arbete med guiden:

Guide

OBS! Du måste vara inloggad på vår hemsida för att komma åt detta innehåll.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Våra utbildningar

Här hittar du alla våra kurser


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här