Sign On AB - www.signon.se

Arbetsmiljö och stresshantering

Information, råd och tips från Sign On

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Sjukskrivningar pga psykisk ohälsa har ökat lavinartat de senaste fem åren och utgör idag 40 % av alla sjukskrivningar hos Försäkringskassan (35 000 personer under 2015). Orsakerna beror i största delen på stress, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det är idag också konstaterat att ca 200 personer dör varje år pga stress och psykisk ohälsa. Det finns också, enligt forskning, en koppling mellan långa arbetsdagar och ökad risk för hjärt/kärlsjukdomar.

Då både arbetsgivare, arbetstagare och samhället tjänar på en god arbetsmiljö har tydligare regler och krav efterfrågats. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) för att vi alla kan och ska vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Föreskrifterna började gälla fr o m den 31 mars 2016.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige och i det ingår såväl den fysiska, organisatoriska som den sociala arbetsmiljön. Det handlar om att identifiera riskerna och motverka dessa. Den nya föreskriften ska förhoppningsvis bidra till att tydliggöra de krav som ställs kring de frågor som är kopplade till de psykosociala områdena.

Föreskrifterna reglerar i korthet:

  1. Krav på kunskaper för cheferna
  2. Mål för en god arbetsmiljö i en Arbetsmiljöpolicy
  3. Undvika ohälsosam arbetsbelastning
  4. Arbetstidens omfattning
  5. Kränkande särbehandling

Den avgörande faktorn för att lyckas med att minska dessa risker är ledningens förståelse och insikt att alla frågor kring arbetsmiljö handlar om varumärke och lönsamhet.

Använd vår guide för att få hjälp med arbetsmiljöarbetet.

Gå till guide

OBS! Du måste vara inloggad på vår hemsida för att kunna använda guiden.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här