Sign On AB - www.signon.se

Att anställa

Information, råd och tips från Sign On

Nya regler för allmän visstidsanställning

Sverige har kritiserats av EU då det är för lätt att fastna i tidsbegränsade anställningar genom möjligheten att stapla flera visstidsanställningar på varandra under en lång tid utan att kvalificera sig för en tillsvidareanställning. Därför infördes från och med 1 maj 2016 nya konverteringsregler som ska komplettera de tidigare reglerna.

Vad innebär de nya reglerna?

Även sedan tidigare gäller att en allmän visstidsanställning, som pågått i mer än sammanlagt 24 månader, övergår till en tillsvidareanställning, om det sker inom en period på fem år.

De nya kompletterande reglerna i 5a§, LAS innebär dessutom att: 

  1. Själva anställningstiden i en allmän visstidsanställning fortfarande måste överskrida tvåårsgränsen, men behöver inte längre ske inom en femårsperiod, utan kan sträcka sig över en längre tid. 
  2. En förutsättning för att räkna samman allmän visstidsanställning under en längre period är att det även tidigare förekommit andra tidsbegränsade anställningsformer.
  3. Visstidsanställningar som räknas in i konverteringstiden är, förutom allmän visstidsanställning, även vikariat och säsongsanställningar. Inga andra.
  4. Det får inte heller ha gått längre tid än 180 dagar mellan dessa anställningar i följd.

Möjligheten att tillgodoräkna sig två års anställning under en längre period än fem år gäller endast allmän visstidsanställning, inte vikariat.

De nya reglerna gäller för allmän visstidsanställning som avtalas från och med den 1 maj 2016, men kvalifikationstiden kan även gälla för tid före detta datum.

Kollektivavtal kan innehålla andra regler som gäller istället och är alltså dispositiva.

Informationsregel
För att det ska gå att kontrollera kvalifikationstiden för en tillsvidareanställning enligt ovan, måste arbetsgivaren, senast inom tre veckor från en begäran, kunna lämna skriftlig information om alla tidsbegränsade anställningar som en medarbetare har haft.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här