Sign On AB - www.signon.se

Nya regler i samband med höjd pensionsålder

Information, råd och tips från Sign On

Nya regler i samband med höjd pensionsålder

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar hur länge man har rätt att stanna kvar i sin anställning i samband med pensionering. Från och med den 1 januari 2020 ändras vissa av dessa pensionsregler. Bland annat kommer den anställde ha rätt att kvarstå längre tid i en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren än tidigare.

Ändringarna i korthet:

  1. Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjs i två steg, fr.o.m. den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år, fr.o.m. den 1 januari 2023 höjs den till 69 år
  2. Den tidsbegränsade anställningsformen, när arbetstagaren har fyllt 67 år, tas bort
  3. Det införs nya och särskilda regler och rutiner för uppsägning av arbetstagare som uppnått åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning.

Observera att kollektivavtal kan ha avvikande regler kring detta.

För mer information om vad dessa regler innebär, samt vilka rutiner ni som arbetsgivare behöver ha, se vidare i dokumentet "Regler kring pensionsålder enligt LAS - Fr.o.m. år 2020".

Rehabiliteringsplan

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Be oss att kontakta dig för bra erbjudanden och få demonstration av våra tjänster.

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Våra utbildningar

Kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Här hittar du alla våra kurser


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här