Sign On AB - www.signon.se

Utbildningar hos Sign On

Nytt kursprogram

Aktuella utbildningar

Nu finns ett nytt kursprogram på vår hemsida

Samtliga kurser nedan är heldagar och hålls på Norra Latin i Stockholm. Vi håller ingen kurs med fler än 20 deltagare för att lämna utrymme till alla att ställa frågor och vara delaktiga. För de som är tidigt ute finns en rabatt om 1 000 kr per deltagare. 

GDPR – Hur vi skyddar information
Utbildningens syfte är att du som deltagare ska förstå Dataskyddsförordningens krav på skydd av information och få kunskap om informationssäkerhet. Läs mer och anmäl dig här

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Utbildning i grundläggande arbetsmiljö där du får lära dig mer om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och vad ansvaret enligt lagar och regler innebär. Läs mer och anmäl dig här

Hantera krångliga arbetstagare
En kurs om vad som gäller under pågående anställning, vad som gäller vid avslutande av anställningar samt hur du kan finna praktiska lösningar på krångliga anställda. Läs mer och anmäl dig här

Kurs i arbetsrätt
Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas. Läs mer och anmäl dig här

MBL – Hur du hanterar medbestämmandet
Syftet med den här utbildningen är att du som kursdeltagare ska lära dig hur du kan arbeta med MBL i praktiken. Läs mer och anmäl dig här

Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering
Denna utbildning syftar till att belysa och ge kunskap om hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande med dessa frågor genom konkreta metoder och verktyg som gör det enklare att hantera i praktiken. Läs mer och anmäl dig här

Grupprabatter
För att anmäla grupper och få eventuella grupprabatter går det bra att mejla oss på e-post: utbildning@signon.se

Anpassad utbildning
Om du är intresserad av att få någon av dessa utbildningar på plats anpassad för din verksamhet kan du kontakta oss på e-post: utbildning@signon.se

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Våra utbildningar

Här hittar du alla våra kurser


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här