Sign On AB - www.signon.se

Omplaceringserbjudande

Information, råd och tips från Sign On

Omplaceringserbjudande innan uppsägning

Innan en arbetsgivare säger upp en medarbetare ska försök till omplacering av medarbetaren göras enligt Lagen om anställningsskydd. Även om det föreligger arbetsbrist är uppsägningen inte sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder medarbetaren annat arbete.

Arbetsgivaren har en undersökningsplikt vilket innebär att det är arbetsgivarens skyldighet att först göra en s.k. omplaceringsutredning, där det noggrant undersöks om det går att omplacera medarbetaren till annat ledigt arbete på företaget. Detta görs också innan det kan upprättas en turordningslista. Detta betyder också att arbetsgivaren fullgör sin omplaceringsskyldighet, utan att ta hänsyn till turordningsreglerna.

För att lagens kriterier vid omplacering ska uppfyllas måste:

  • det vara möjligt och skäligt att omplacera medarbetaren, dvs. att det finns ett ledigt arbete och inga andra hinder såsom grov misskötsamhet i botten.
  • medarbetaren ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet som omplaceringen avser.
  • det lediga arbetet så långt det är möjligt vara likvärdigt med det tidigare arbetet.
  • ett faktiskt erbjudande lämnas över. Det räcker inte med att annonsera ut att det finns lediga tjänster.

Det finns däremot inga krav att upprätta en ny befattning. Att tacka nej till ett skäligt omplaceringserbjudande kan innebära att medarbetaren därefter kan sägas upp.

Omplacering, som ska vara sakligt grundad, måste först primärförhandlas enligt Medbestämmandelagen, MBL.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Omplaceringserbjudande

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här