Sign On AB - www.signon.se

Överenskommelse att avbryta anställningen

Information, råd och tips från Sign On

Överenskommelse att avbryta anställningen

Istället för att som arbetsgivare behöva säga upp en person, alternativt som
medarbetare känna sig kvartvingad på arbetet med anledning av t.ex.
uppsägningstid, så kan parterna komma fram till en frivillig överenskommelse. Då
kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om villkor för att avsluta
arbetstagarens anställning i förtid.

Överenskommelsen regleras i avtalslagen, det är en frivillig överenskommelse
och den kan träffas när som helst. Den måste inte heller föregås av en
förhandling, utan då är det medarbetaren själv som avgör om facket ska vara
involverat.

Som alla andra avtal är det viktigt att avtalet blir korrekt. En
överenskommelse bör reglera alla de viktiga delar som gäller när en medarbetare
ska sluta, t.ex:

  • Om uppsägningstiden ska avräknas mot nya arbeten under uppsägningstiden (Avräkningsfriheten)
  • Rätten till förtur till nya tjänster eller ej (Återanställningsrätten)
  • Semesterrätt
  • Uppsägningstidens längd eller avgångsvederlagets storlek
  • Återlämning av material

Det är viktigt att överenskommelsen är frivillig. Om en medarbetare känner
sig tvingad att ingå en överenskommelse kan den bli ogiltigförklarad i
efterhand. Medarbetaren kan då hänvisa till att överenskommelsen är oskälig med
hänsyn till omständigheter när överenskommelsen skrevs.

Överenskommelse - Anställnings upphörande

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här