Sign On AB - www.signon.se

Personalliggare

Information, råd och tips från Sign On

Personalliggare

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i lokalen eller på arbetsplatsen. Dessutom när arbete genomförs. Syftet är att Skatteverket ska kunna göra kontroller av vilka som arbetar där och på det sättet minska svart arbetskraft och främja sund konkurrens på lika villkor.

Redan sedan tidigare lagstiftning ska personalliggare föras för dessa branscher: 

  • Restaurang
  • Frisör
  • Tvätteri

Från och med 2016-01-01 har krav på att föra personalliggare utökats till att även innefatta byggbranschen. Dessutom blir kravet för denna bransch att föra personalliggaren elektroniskt. Byggherren ska anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen.

Skatteverket gör oannonserade besök för att kontrollera att personalliggare förs. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift.

Vad ska antecknas i en personalliggare?

Det kan förekomma branschspecifika krav, men överlag ska namn på verksamma personer och tidpunkt för arbetet noteras. Själva registreringen kan delegeras till någon ansvarig person, men det är alltid företagsledarens ansvar att det görs på rätt sätt.

Skatteverket föreslår i framtiden att personalliggare även ska införas inom:

  • Bilverkstäder
  • Partihandel med livsmedel
  • Kropps- och skönhetsvård 

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet - Personalliggare

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här