Sign On AB - www.signon.se

Policy för mänskliga rättigheter

Information, råd och tips från Sign On

Mänskliga rättigheter är självklart, men varför en policy?

I en policy för mänskliga rättigheter redovisar företaget sin ståndpunkt gällande dessa rättigheter. Där beskriver företaget hur man upprätthåller och respekterar de grundläggande rättigheterna för alla människor, inte bara för medarbetare på företaget.

En policy för mänskliga rättigheter kan syfta till att skapa en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet där respekt för mänskliga rättigheter integreras i affärsbeslut. Det kan vara ett naturligt led i att leva enligt företagets värderingar, minska affärs- och ryktesrisker samt att främja social utveckling.

Företag är en del av det samhälle där de verkar. Samtidigt kan företag även ha global påverkan genom eventuella internationella kollegor, kundkontakter och/eller en global leverantörskedja. På så sätt har många företag både ett lokalt och globalt ansvar. Förutom ökad förståelse för samverkan mellan mänskliga rättigheter och företag i en globaliserad värld, så kan policyn syfta till att tydliggöra ett företags ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Ett företags policy för mänskliga rättigheter kan bland annat beröra följande:

  • Företaget agerar för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Företaget ser barn som en speciellt sårbar grupp och ser det som sitt ansvar att undvika att företaget medverkar till att kränka barns rättigheter.
  • Företaget kommunicerar på ett sätt som möjliggör för företagets intressenter att förstå företagets arbete, utmaningar och ambitioner.

Att ha en policy för mänskliga rättigheter kan skapa förutsättningar för ökat förtroende bland ett företags intressenter och kan också skapa förutsättningar för långsiktigt, lönsamma affärer.

Här finner du Policy för Mänskliga Rättigheter.

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här