Sign On AB - www.signon.se

Arbetsmiljö och stresshantering

Information, råd och tips från Sign On

Psykosocial arbetsmiljö

Kanske den viktigaste arbetsgivarfrågan

Ohälsa orsakad av stress är ett mycket stort arbetsrelaterat problem idag. Vi har tidigare belyst denna viktiga fråga, men den är ständigt högaktuell.

Dels finns nu vetenskapliga bevis på att risken för stroke och hjärtkärlsjukdomar är kopplat till arbetstid. Så mycket som 33 % ökad risk för dessa sjukdomar finns vid en veckoarbetstid om minst 55 timmar.

Dessutom gör Arbetsmiljöverket nu en extra insats och kontroll av hur arbetsgivarna arbetar med den psykosociala arbetsmiljön och förebygger den ohälsa som t.ex. stress kan innebära. 

Chefer har ett stort ansvarar för medarbetarens arbetsmiljö. I detta ingår både den fysiska, men också psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Chefer har dessutom ett personligt straffansvar om något skulle hända och om arbetsmiljöarbetet, till följd av det, inte skötts enligt lagar och regler.

Hur kan man då arbeta förebyggande med just den psykosociala arbetsmiljön?

Här är några viktiga punkter:

  • Regelbundet riskbedöma verksamheten och upprätta handlingsplaner för att komma tillrätta med eventuella risker.
  • Är arbetsbelastningen rimlig och jämnt fördelad?
  • Har medarbetarna förutsättningar att utföra arbetet med rätt instruktioner, utbildning etc.
  • Möjlighet att kunna påverka sitt arbete?
  • Skapar arbetstiden möjlighet till balans mellan arbete och fritid?
  • Säkerställa att ingen utsätts för trakasserier, mobbing eller diskriminering
  • Utveckla ledarskapet
  • Vid varje större förändring ska en riskbedömning göras för att upptäcka och eliminera alla risker för ohälsa som förändringen ev. kan föra med sig.

Samarbeta med fack, skyddsombud eller direkt med medarbetarna i dessa frågor. Viktigt att lyfta problem och lösa dem.

Dokument inom dessa områden finns bl a i dessa mappar: 

Klicka nedan för att gå till mappen "Arbetsmiljö och krishantering"

Ladda ner dokument

Klicka nedan för att gå till mappen "Stress och stresshantering"

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här