Sign On AB - www.signon.se

Vem behöver göra en riskbedömning av arbetsplatsen?

Information, råd och tips från Sign On

Vem behöver göra en riskbedömning av arbetsplatsen?

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att alla arbetsgivare är skyldiga att undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Enligt de nya föreskrifterna ska även en riskbedömning göras om belastningar enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på t ex stämbanden.

Några av nyheterna i de nya föreskrifterna:

  • Ett specifikt krav på riskbedömning med belastningsergonomiskt perspektiv har införts med konkreta krav på vad som ska ingå i riskbedömningen.
  • Begreppet ”onödigt tröttande belastning” har införts, vilket kan förklaras med att den inte nödvändigtvis är hälsofarlig i ett kortare perspektiv, men att den innebär allvarliga risker om den upprepas ofta och pågår under en längre tid. En onödigt tröttande belastning går att åtgärda.
  • Stämbandens belastningar ingår och omfattas av föreskrifterna.
  • Föreskrifterna ska i tillämpliga delar även gälla andra än arbetstagare, exempelvis den som genomgår utbildning, deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, tillverkare, byggherre, projektörer och samordningsansvarig.

Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas.

Faktorer som på olika sätt ska beaktas är arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering och annan kraftutövning, repetitivt arbete, handlingsutrymme samt kunskap och information.

Riskbedömning och handlingsplan

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här