Sign On AB - www.signon.se

Semester

Information, råd och tips från Sign On

Semester och förskottssemester

Nu inför semesterperioden påminner vi om några viktiga punkter i semesterlagstiftningen i allmänhet och om förskottssemester i synnerhet.

Huvudsemester, det vill säga semesterledighet på fyra veckor, ska förläggas sammanhängande under juni-augusti. Om arbetsgivaren vill frångå denna rättighet måste det förhandlas med facket. Det måste då finnas särskilda skäl, såsom t.ex. att säkerheten på arbetsplatsen riskeras eller att viktiga samhällsintressen, till exempel sjukvård och kommunikationer, måste fungera. Kommer inte parterna överens är det dock arbetsgivaren som i slutändan bestämmer semesterförläggningen.

Senast två månader i förväg har medarbetaren rätt att få besked om semesterns förläggning. När den sedan väl är utlagd kan den inte ensidigt ändras av någon part. Som arbetsgivare kan man då få betala ersättning för ändrade semesterplaner.

Enligt semesterlagen är semesterrätten 25 dagar, men enligt anställningsavtal eller kollektivavtal kan den vara längre.

De semesterdagar som överstiger 20 har medarbetare rätt att spara i upp till fem år. 

Om en medarbetare blir sjuk under semester gäller samma regler som om personen arbetade, det vill säga sjukskrivningen ska anmälas utan dröjsmål.

Förskottssemester

Semesterlagen skiljer på semesterledighet och semesterlön. Det betyder bl.a. att medarbetaren har rätt till en semesterledighet, oavsett om den då ersätts med semesterlön eller inte. För nyanställda som inte hunnit tjäna in någon semester kan en medarbetare ändå erbjudas ledighet utan löneavdrag, s.k. förskottssemester. Det finns inget i lagen som säger att arbetsgivare måste bevilja förskottssemester men vanligtvis beviljas 5-20 förskottsdagar det första året man är anställd.

Vid uttag av förskottsdagar behåller medarbetaren sin ordinarie timlön eller månadslön, men får inte något semestertillägg.

Om medarbetaren blir uppsagd av personliga skäl eller säger upp sin anställning och slutar inom fem år får arbetsgivaren dra av den tidigare utbetalda lönen för förskottssemestern. En skriftlig överenskommelse bör göras i varje enskilt fall för att det inte ska bli någon överraskning för medarbetaren när avdraget görs.

Ladda ned dokument - Överenskommelse om förskottssemester

Ladda ner dokument

Ladda ned dokument - Semesterlista sommar 2015

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här