Sign On AB - www.signon.se

Tjänstebilspolicy

Information, råd och tips från Sign On

Vad gäller kring miljöbilar?

Om ett företag har tjänstebilar och samtidigt vill värna om miljön är en bilpark med miljöbilar ett bra alternativ. Det kan dock vara svårt att veta vad som gäller, vilka kostnadsreduktioner och skattelättnader etc som finns. Det är inte heller säkert att det totalt sett blir billigare för företaget, men det är i så fall istället miljöaspekten och företagets hållbarhetsvärdering som får träda fram och vara avgörande.

Vad räknas som miljöbil enligt de regelverk som finns?
En miljöbil ska drivas av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel alternativt vara en bensin- eller dieseldriven bil med väldigt låg bränsleförbrukning.

Det finns för närvarande två olika nationella regelverk som definierar miljöbilar: Vägtrafikskattelagen samt Inkomstskattelagen. Synen på vad en miljöbil är skiljer sig åt i dessa två lagar. Regeringen har även antagit ytterligare en miljöbilsdefinition för så kallade ”supermiljöbilar”.

1. Vägtrafikskattelagen - befrielse från fordonsskatt för arbetsgivaren
Enligt vägtrafikskattelagen får miljöbilar fem års automatisk befrielse från vägtrafiksskatt. För att vara berättigad till denna skattebefrielse bestäms miljöbilsgränsen av bilens vikt och vilket drivmedel den går på. Den femåriga skattebefrielsen gäller för fordonet och är inte knuten till ägaren. Ett fordon som har skattebefrielsen fortsätter därmed att vara befriad från fordonsskatt även om det sker ett ägarbyte.

2. Inkomstskattelagen - nedsatt förmånsvärde för miljöbilar
Personer som har en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil får rabatt på förmånsvärdet. Den största nedsättningen får bilar som kan drivas med naturgas, biogas, el och laddhybrid. Även bilar som går på andra miljödrivmedel kan få en viss nedsättning om de är dyrare i inköp än en jämförbar icke miljöbil.

Bilar berättigade till supermiljöbilspremie
Från och med år 2012 till och med 31 december 2014 kan den som skaffar en så kallad supermiljöbil få upp till 40 000 i inköpsbidrag från staten. Syftet är att uppmuntra till köp av framförallt elbilar men även privatbilar, tjänstebilar och förmånsbilar kan alla få supermiljöbilspremien. Till största delen handlar det i dagsläget om laddhybrider och rena elbilar.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Tjänstebilspolicy

Ladda ner dokument

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Tjänstebilspolicy - Information miljöbil

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här