Sign On AB - www.signon.se

Handbok och policyer

Information, råd och tips från Sign On

Vad är en "Whistleblower"?

Företagets organisation och verksamhet styrs av policyer, interna krav och rutiner samt lagstiftning.

Ibland upptäcker eller upplever någon medarbetare att Företaget går emot fastställda interna krav, rutiner eller någon policy. Ibland kan det till och med handla om brott mot lagen. Medarbetare som öppet går ut med detta – antingen internt i Företaget eller utanför, exempelvis i kontakt med media – brukar kallas whistleblower (på svenska används ibland ordet visslare).

Att agera som whistleblower är inte olagligt, utom i de fall det handlar om brott mot sådant som kan ingå i sekretessförbindelser och annat som anges i anställningsavtalet. Hit hör också regler om konkurrensklausuler, företagshemligheter och liknande.

Moderna företag bör sträva efter en öppenhet och delaktighet mellan medarbetare/mellan medarbetare och arbetsgivare. Vägledande i företaget ska vara att en whistleblower ska kunna rapportera eller anmäla oegentligheter eller incidenter som bryter mot företagets rutiner, policyer eller lagen utan att det får konsekvenser för medarbetarens anställning eller anställningsvillkor. Anmälan ska göras till närmaste chef, som vid svårare fall har möjlighet att lämna anmälan vidare till sin överordnad, annan ansvarig eller HR för vidare åtgärd.

Här kommer förslag på en policy för att tydliggöra Företagets ståndpunkt kring whistleblowing. En särskild blankett finns också, som förenklar proceduren för medarbetare att anmäla oegentligheter eller incidenter.

Nedan finns länkar till förslag på en policy för att tydliggöra Företagets ståndpunkt kring whistleblowing. En särskild blankett finns också, som förenklar proceduren för medarbetare att anmäla oegentligheter eller incidenter.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Policy - Whistleblower

Ladda ner dokument

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Whistleblower - Anmälan oegentligheter

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här