Sign On AB - www.signon.se

Yrkesintroduktionsanställning

Information, råd och tips från Sign On

Yrkesintroduktionsanställning

Hjälp för ungdomar att komma ut i arbetslivet

Sedan 15 januari 2014 finns en förordning om stöd för yrkesintroduktions-anställningar. Förhoppningen är att detta ska öppna en ny väg in på arbetsmarknaden för unga då de får möjlighet att lära sig jobbet, på jobbet. Syftet är att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. En form av lärlingsarbete.

Yrkesintroduktionsanställningarna är kollektivavtalsenliga anställningar, dvs. du som arbetsgivare måste ha kollektivavtal och det måste finnas ett centralt avtal om denna anställningsform.

Anställningarna riktar sig till unga personer (15-24 år) som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som har varit arbetslösa i minst 90 dagar.

Du som arbetsgivare betalar ut avtalsenlig lön för arbetad tid motsvarande 75-85 % av en tjänst. Resterande tid ska vara utbildning eller handledning. För detta får du bidrag för den arbetade tiden motsvarande arbetsgivaravgiften på 31,42 %. För utbildnings-/handledningstiden, dvs. 15-25 % av tjänsten, får du bidrag med 115 kr per dag.

Anställningen kan vara på hel- eller deltid (minst 75 %). Anställningstiden skall vara mellan 6 och 12 månader.

För att få detta bidrag ska en handlednings- eller utbildningsplan tas fram. Ansökan om bidrag görs sedan till Arbetsförmedlingen.

Här finns dokumentet Anställningsavtal - Yrkesintroduktionsanställning

Ladda ner dokument

Här finns dokumentet Yrkesintroduktionsanställning - Information och checklista

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här