Sign On AB - www.signon.se

Sjukdom och Rehabilitering

Information, råd och tips från Sign On

Höjt tak i sjukpenningen

Höjt tak har införts från och med 1 juli 2018 i sjukpenningen, vilket innebär att SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för sjukpenning nu baseras på 8 prisbasbelopp i stället för på 7,5. Detta innebär att det kommer att finnas tre olika inkomsttak för utbetalning av förmån från Försäkringskassan:

  • 7,5 gånger prisbasbeloppet för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning
  • 8 gånger prisbasbeloppet för sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
  • 10 gånger prisbasbeloppet för föräldrapenning

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Ändringen gäller även för pågående sjukskrivningar. 

Få ytterligare hjälp att göra detta arbete med guiden:

Guide

OBS! Du måste vara inloggad på vår hemsida för att komma åt detta innehåll.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Våra utbildningar

Här hittar du alla våra kurser


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här