Sign On AB - www.signon.se

Utbildning hos Sign On

Kurs i MBL, heldag på Norra Latin 2019-03-12

Kurs i MBL

Heldag med Roger Svalhede

Roger Svalhede

Roger har utöver gedigna teoretiska kunskaper många års praktisk erfarenhet av personalfrågor både som facklig företrädare, ombudsman och arbetsgivare. Han har folkhögskollärarexamen och mer än elva års erfarenhet att hålla kurser inom arbetsrätt, ledarskap, organisationsutveckling, samhällsekonomi, retorik, lönebildning mm. Bland annat har han hållit arbetsrättsutbildningar med LO/TCO-rättsskydd för ombudsmän.

Kurs i MBL – Hur du hanterar medbestämmandet
Medbestämmandelagen är den övergripande lagen inom arbetsrätten. Där regleras bland annat föreningsfrihet, förhandlingsrätten och hur processer ska drivas. Den reglerar hur mycket inflytande i företagen som de anställda har rätt till.
Lagstiftaren menar att arbetstagarnas medbestämmande ska vara en naturlig del i företagens beslutsprocesser. Hur blir den det? När är det dags att påkalla förhandling? Vad behöver vi förhandla om och med vem? Vi går igenom hela processen från information till förhandling och slutligt avgörande i Arbetsdomstolen.

Syfte
Syftet med den här utbildningen är att du som kursdeltagare ska lära dig hur du kan arbeta med MBL i praktiken.

Målgrupp
Främst riktar sig kursen till dig som arbetar med personalfrågor, företräder arbetsgivaren gentemot fackföreningen eller är facklig företrädare.

Utbildningens mål är att deltagarna efter utbildningen ska veta:

  • När information ska delges fackföreningarna
  • När förhandling ska påkallas
  • Vad en förhandlingsframställan bör innehålla
  • Vad ett förhandlingsprotokoll bör innehålla
  • Vilka frågor som ska förhandlas
  • Hur förhandlingsprocessen går till
  • Vad ni kan göra om ni inte blir överens
  • Vilka blir påföljderna om du inte uppfyller lagens krav

Vad ingår i kursen: Kursmaterial, frukost, lunch och kaffe
Föreläsare: Roger Svalhede
Kurstillfälle: 2019-03-12, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag
Pris: 5 995 kr exkl moms per person

Mer information om kursen och anmälningsformulär hittar ni här.

Grupprabatter
För att anmäla grupper och få eventuella grupprabatter går det bra att mejla oss på e-post: utbildning@signon.se.

Anpassad utbildning
Om du är intresserad av att få denna utbildning på plats anpassad för din verksamhet kan du kontakta oss här: utbildning@signon.se.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Våra utbildningar

Här hittar du alla våra kurser


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här