Sign On AB - www.signon.se

Under anställningen

Information, råd och tips från Sign On

Nya regler om visselblåsare

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet ska skyddas. Det är viktigt att allvarliga brott kommer fram i ljuset och därför trädde en ny lag i kraft den 1 januari 2017 (Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Lagen kommer i vardagsmun att kallas för visselblåsarlagen.

Många avstår idag från att slå larm om allvarliga missförhållanden pga. rädsla att drabbas av repressalier. Syftet med lagen är att visselblåsaren (whistleblower) ska kunna rapportera eller anmäla allvarliga oegentligheter eller incidenter som bryter mot lagen (t.ex. ekonomisk brottslighet, miljöbrott etc.), utan att det får konsekvenser såsom t.ex. uppsägning, omplacering, försämrade förmåner, utskällningar, utfrysning etc. Både anställd och inhyrd personal omfattas av den nya lagen.

Idag finns ett liknande skydd i offentlig verksamhet, men ska nu även gälla såväl privat- som offentliganställda. Många arbetsgivare har idag egna rutiner och policyer kring anmälning av oegentligheter internt. Den nya lagen ska dock även skydda visselblåsare, under vissa premisser, när man larmar externt.

Ladda ned dokument

Policy - Visselblåsare

Ladda ner dokument

Visselblåsare - Anmälan oegentligheter

Ladda ner dokument

Visselblåsare - Information

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här