Konflikthantering
Dokument & Guider
Rådgivning
Utbildning
Digital signatur

Konflikthantering

Lär dig att identifiera och hantera konflikter

Konflikt är ett laddat ord för många människor. Det blir något som skaver, irriterar och kan bli något dramatiskt, svårt och stort om man inte löser dem i tid. Konflikter är ett naturligt inslag i mänskliga kontakter eftersom vi alla är olika med olika behov. Vi måste däremot ta hand om konflikter på arbetsplatser på ett bra sätt eftersom det annars tar väldigt mycket energi och tid från verksamheten, vilket i sin tur också kostar stora pengar. Dessutom påverkar det människors mående, självkänsla och kan i värsta fall leda till att någon slutar sitt arbete.

För att lättare kunna hantera konflikter är kunskap, strukturer och strategier några av de verktyg som underlättar för verksamhetens chefer och ledare.

I vår guide "Konflikthantering" hittar du praktisk information om hur man identifierar och hanterar konflikter.

Underlag för beslut av konfliktlösning

Underlag för beslut av konfliktlösning

Efter genomgånget medlingssamtal är det dags att ta beslut och förhoppningsvis få lösning på en konflikt. Med hjälp av en lösningsmatris kan det beslut som ska tas underlättas.

Kommande kurser

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Utbildning 2024-09-10, kl. 09.00-12.00
GDPR – Vad ska jag tänka på?
Utbildning 2024-09-18, kl. 09.00-12.00
Hantera inre oro och stress
Utbildning 2024-10-02, kl. 09.00-16.00
Coaching, feedback & kommunikation
Utbildning 2024-10-15, kl. 09.00-16.00
Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Utbildning 2024-10-29, kl. 09.00-16.00
Förändringsledning – Change Management
Utbildning 2024-11-12, kl. 09.00-16.00
Kurs i arbetsrätt