Nya regler i samband med höjd pensionsålder
Dokument & Guider
Rådgivning
Utbildning

Nya regler i samband med höjd pensionsålder

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar hur länge man har rätt att stanna kvar i sin anställning i samband med pensionering. Från och med den 1 januari 2020 ändras vissa av dessa pensionsregler. Bland annat kommer den anställde ha rätt att kvarstå längre tid i en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren än tidigare.

Ändringarna i korthet:

  1. Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjs i två steg, fr.o.m. den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år, fr.o.m. den 1 januari 2023 höjs den till 69 år.
  2. Den tidsbegränsade anställningsformen, när arbetstagaren har fyllt 67 år, tas bort.
  3. Det införs nya och särskilda regler och rutiner för uppsägning av arbetstagare som uppnått åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning.

Observera att kollektivavtal kan ha avvikande regler kring detta.

För mer information om vad dessa regler innebär, samt vilka rutiner ni som arbetsgivare behöver ha, se vidare i dokumentet "Regler kring pensionsålder enligt LAS - Fr.o.m. år 2020".

Checklista - Inbjudan

Checklista - Inbjudan

Checklista för inbjudan. Hjälper till att organisera och planera festen. Möjlighet att markera namn på deltagare, tidsplanering och fördelning av ansvarsområden.