Nya regler i samband med höjd pensionsålder
Dokument & Guider
Rådgivning
Utbildning

Nya regler i samband med höjd pensionsålder

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar hur länge man har rätt att stanna kvar i sin anställning i samband med pensionering. Från och med den 1 januari 2020 ändras vissa av dessa pensionsregler. Bland annat kommer den anställde ha rätt att kvarstå längre tid i en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren än tidigare.

Ändringarna i korthet:

  1. Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjs i två steg, fr.o.m. den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år, fr.o.m. den 1 januari 2023 höjs den till 69 år.
  2. Den tidsbegränsade anställningsformen, när arbetstagaren har fyllt 67 år, tas bort.
  3. Det införs nya och särskilda regler och rutiner för uppsägning av arbetstagare som uppnått åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning.

Observera att kollektivavtal kan ha avvikande regler kring detta.

För mer information om vad dessa regler innebär, samt vilka rutiner ni som arbetsgivare behöver ha, se vidare i dokumentet "Regler kring pensionsålder enligt LAS - Fr.o.m. år 2020".

Acceptera förslag till avbetalning

Acceptera förslag till avbetalning

Kommande kurser

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Utbildning 2022-09-06, kl. 09.00-12.00
De nya bestämmelserna i LAS
Utbildning 2022-09-21, kl. 09.00-16.00
Kurs i arbetsrätt
Utbildning 2022-09-27, kl. 09.00-16.00
Affärsmässig medarbetarutveckling
Utbildning 2022-09-28, kl. 09.00-12.00
Den nya konsumentköplagen
Utbildning 2022-09-28 - Dag 1, kl. 09.00-16.00
Företagskultur – inkluderande och effektivt
Utbildning 2022-09-29, kl. 09.00-16.00
Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Utbildning 2022-10-11, kl. 09.00-16.00
Hantera krångliga arbetstagare
Utbildning 2022-10-12, kl. 09.00-16.00
Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering
Utbildning 2022-10-13, kl. 09.00-16.00
Coaching, feedback & kommunikation
Utbildning 2022-11-16, kl. 09.00-16.00
Lönebildning, lönesättning och lönesamtal
Utbildning 2022-11-23, kl. 09.00-16.00
Förändringsledning – Change Management

Obegränsad åtkomst tills ALLA dokument, guider och rådgivning

Starta en prenumeration. Från 550kr/mån.