Tillfälliga regler och stöd upphör
Dokument & Guider
Rådgivning
Utbildning

Tillfälliga regler och stöd upphör

Det är flera tillfälliga regler och restriktioner, som gällt under Corona pandemin till och med 30 september 2021, som nu upphör och ordinarie regler och lagar återinförs i stället från och med 1 oktober 2021.

Ändringar i korthet

  1. Tillfälliga regler om statligt stöd vid korttidsarbete upphör och lagens ordinarie regler vid korttidsarbete kommer nu gälla framöver
  2. Nu återinförs reglerna om läkarintyg från och med 8:e sjukdagen
  3. Anställds möjlighet att få ersättning för karensavdrag avslutas
  4. Ersättning för höga sjuklönekostnader
  5. Rekommendationen att arbeta hemifrån för ovaccinerade tas bort
    Det är i stället varje arbetsgivare som får göra sin egen bedömning av läget och rekommendera hemarbete vid behov. Att fortsätta rekommendera försiktighetsåtgärder för vaccinerade är bra för att vara extra säkra på att slippa smittspridning på arbetsplatsen.

Fortsatt förlängda beslut

Beslut om reglerna om tillfällig föräldrapenning vid skolstängning förlängs till och med 31 januari 2022.

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller t.o.m. 31 oktober 2021. Fullvaccinerade är undantagna. Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19

Checklista för återgång

I samband med att rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort behöver arbetsgivare se över de utmaningar som återgången kan ge – i högre eller lägre grad för olika arbetsgivare. Det handlar om information, hantera processen, skapa möjligheter till att kunna hålla avstånd på arbetet, eventuellt fortsatt distansarbete, ansvaret och den praktiska hanteringen i samband med återgången.

Även fortsättningsvis gäller ansvaret att minska risken för smittspridning för både arbetsgivare och arbetstagare.

Här finns en checklista med exempel på områden som kan behöva ses över i samband med återgången.

Checklista inför återgång efter Coronapandemin

Checklista inför återgång efter Coronapandemin

Checklista som innehåller exempel på områden där man bör undersöka och planera för återgången till arbetsplatsen efter Corona pandemin.

Kommande kurser

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Utbildning 2024-02-13, kl. 09.00-12.00
Kurs i arbetsrätt
Utbildning 2024-02-20, kl. 09.00-12.00
De nya bestämmelserna i LAS
Utbildning 2024-03-05, kl. 09.00-16.00
Coaching, feedback & kommunikation
Utbildning 2024-03-13, kl. 09.00-12.00
Hantera inre oro och stress
Utbildning 2024-03-19, kl. 09.00-16.00
Förändringsledning – Change Management
Utbildning 2024-03-21, kl. 09.00-16.00
Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Utbildning 2024-04-09, kl. 09.00-16.00
Lönebildning, lönesättning och lönesamtal