Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kommande utbildningar

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Om du är intresserad av att få dessa utbildningar anpassade för din verksamhet kan du kontakta oss här: utbildning@signon.se.


Diskriminering och likabehandling

 1. De nya diskrimineringsreglerna
 2. Hur arbetar man praktiskt mot diskrimering och för likabehandling
 3. Hur gör man en likabehandlingsplan

Kurs-ID: ARBDIS01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

3 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Halvdag

Grupp och individutveckling - Sätta mål

 1. Performance Management, Organisations- och individutveckling
 2. Hur sätta mål
 3. Process och verktyg
 4. Kommunikation
 5. Att hålla utvecklingssamtal

Kurs-ID: ARBUTV01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Kurs i arbetsrätt - Från anställning till uppsägning och avsked

Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

 • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm

 • När arbetsrätten gäller

 • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar

 • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm

 • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning

 • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

Inriktning
Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

Målsättning
Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

Kurs-ID: ARBRAT01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
Föreläsare: Patrik Fallberg

5 995 kr

Kurstillfälle: 2018-03-19, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag

Lönekartläggning

 1. Varför göra en lönekartläggning
 2. Innehållet i en lönekartläggning – vad ska kartläggas
 3. Genomförande och handlingsplan
 4. Samverkan

Kurs-ID: ARBLON01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

3 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Halvdag

Lönesättning, lönerevision och lönesamtal

Lönepolicy, hur sätter man en lön, att genomföra en lönerevision, lönesamtal

 1. Lönesättning, kriterier, lönepolicy
 2. Att tänka på när man sätter lön
 3. Lönerevisionens process – roller
 4. Tips för ett bra lönesamtal
 5. Struktur/upplägg för samtalet

Kurs-ID: ARBLON02
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Psykosocial arbetsmiljö

Hur riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö, genomgång av nya AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Hantera psykosociala frågor: kränkande särbehandling, stress, konflikter, missbruk

 1. Genomgång organisatorisk och social arbetsmiljö, nya föreskriften från Arbetsmiljöverket
 2. Hur arbetar man systematiskt med dessa frågor enligt SAM?
 3. Hantera psykosociala problem:
  - Stress
  - Kränkande särbehandling
  - Konflikter
  - Förändringsarbete
  - Missbruk
 4. Hälsofrämjande arbete för individ, grupp och organisation

Kurs-ID: ARBMJO05
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Rekrytering och introduktion

 1. Att rekrytera rätt – rekryteringsprocessen
 2. Utval
 3. Att hålla en intervju
 4. Diskrimineringsrisker – och andra fällor
 5. Introduktion till det nya arbetet

Kurs-ID: ARBREK01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Strategiskt arbetsmiljöarbete

 1. Vad är arbetsmiljö och varför behövs det?
 2. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 3. Hur arbetar man strategiskt med arbetsmiljöfrågorna?
 4. Att göra en arbetsmiljöanalys av verksamheten – för att att följa lagar och regler
 5. Nyckeltal för arbetsmiljö
 6. Hälsofrämjande arbete

Kurs-ID: ARBMJO06
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Uppsägningar p g a arbetsbrist, personliga skäl och avskedande, heldag

 1. Allmänt om uppsägningar
 2. Uppsägningar p g a personliga skäl
 3. Avskedande
 4. Uppsägningar p g a arbetsbrist
 5. Handlingsalternativ när saklig/laglig grund för uppsägning/avskedande inte föreligger

Kurs-ID: Upps-HT07
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5995 kr

Kurstillfälle: 2017-12-05
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag