Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kommande utbildningar

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Om du är intresserad av att få dessa utbildningar anpassade för din verksamhet kan du kontakta oss här: utbildning@signon.se.


 • Diskriminering och likabehandling

  1. De nya diskrimineringsreglerna
  2. Hur arbetar man praktiskt mot diskrimering och för likabehandling
  3. Hur gör man en likabehandlingsplan

  Kurs-ID: ARBDIS01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  3 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Halvdag

 • Grupp och individutveckling - Sätta mål

  1. Performance Management, Organisations- och individutveckling
  2. Hur sätta mål
  3. Process och verktyg
  4. Kommunikation
  5. Att hålla utvecklingssamtal

  Kurs-ID: ARBUTV01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • Lönekartläggning

  1. Varför göra en lönekartläggning
  2. Innehållet i en lönekartläggning – vad ska kartläggas
  3. Genomförande och handlingsplan
  4. Samverkan

  Kurs-ID: ARBLON01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  3 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Halvdag

 • Lönesättning, lönerevision och lönesamtal

  Lönepolicy, hur sätter man en lön, att genomföra en lönerevision, lönesamtal

  1. Lönesättning, kriterier, lönepolicy
  2. Att tänka på när man sätter lön
  3. Lönerevisionens process – roller
  4. Tips för ett bra lönesamtal
  5. Struktur/upplägg för samtalet

  Kurs-ID: ARBLON02
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • Psykosocial arbetsmiljö - Inkl. rehabilitering

  De psykosociala arbetsmiljöproblemen tillhör de tuffaste utmaningarna i arbetslivet och samhället idag. Det är både individer och arbetsgivare som drabbas hårt när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Alla måste vi bidra för att vända den uppåtgående trenden.

  Denna utbildning syftar till att belysa och ge kunskap om hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande med dessa frågor genom konkreta metoder och verktyg som gör det enklare att hantera i praktiken. Vi går också igenom sjuk- och rehabiliteringsprocesser att ta hand om drabbade medarbetare när skada, sjukdom eller ohälsa väl inträffat.

  Vi belyser vad lagstiftningen kräver inom detta område. Vi kommer gå igenom kraven i den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som började gälla från 31 mars 2016, samt de nya reglerna om plan för återgång i arbete som började gälla från 1 juli 2018.

  Innehåll

  • Hur ser verkligheten ut kring psykosociala arbetsmiljön idag?
  • Lagar och regler inom psykosocial arbetsmiljö:
   - Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
   - Hur ska man kartlägga och riskbedöma psykosociala frågor enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Vilka fungerande metoder kan användas?
  • Sjukdom och rehabilitering:
   - Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering
   - Regler, kostnader och bra konkreta rutiner inom sjuk- och rehabilitering inkl. nya krav om plan för återgång i arbetet sedan 1 juli 2018
  • Hur arbetsmiljöarbetet bör organiseras på ett bra sätt: roller, ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i hela organisationen
  • Hur arbetsgivaren bäst förebygger och hanterar:
   - Stress och framgångsrik stresshantering
   - Kränkande särbehandling och diskriminering
   - Konflikter
   - Missbruk
  • Vilka faktorer skapar välmående och friska arbetsplatser?

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussioner och inslag av verkliga exempel för att lättare förstå lagstiftningens intentioner och hur man praktiskt arbetar med frågorna.

  Inga tidigare förkunskaper krävs.

  Kurs-ID: ARBMJO05
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-06, kl. 09.00-16.00
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • Rekrytering och introduktion

  1. Att rekrytera rätt – rekryteringsprocessen
  2. Utval
  3. Att hålla en intervju
  4. Diskrimineringsrisker – och andra fällor
  5. Introduktion till det nya arbetet

  Kurs-ID: ARBREK01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • Strategiskt arbetsmiljöarbete

  1. Vad är arbetsmiljö och varför behövs det?
  2. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
  3. Hur arbetar man strategiskt med arbetsmiljöfrågorna?
  4. Att göra en arbetsmiljöanalys av verksamheten – för att att följa lagar och regler
  5. Nyckeltal för arbetsmiljö
  6. Hälsofrämjande arbete

  Kurs-ID: ARBMJO06
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • Uppsägningar p g a arbetsbrist, personliga skäl och avskedande, heldag

  1. Allmänt om uppsägningar
  2. Uppsägningar p g a personliga skäl
  3. Avskedande
  4. Uppsägningar p g a arbetsbrist
  5. Handlingsalternativ när saklig/laglig grund för uppsägning/avskedande inte föreligger

  Kurs-ID: Upps-HT07
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5995 kr

  Kurstillfälle: 2017-12-05
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag