Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kommande utbildningar

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Om du är intresserad av att få dessa utbildningar anpassade för din verksamhet kan du kontakta oss här: utbildning@signon.se.


2018-05-28, Att hantera krångliga arbetstagare

Hantering av krångliga anställda under pågående anställning

 1. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet
 2. Arbetstagarens närvaro- och arbetsskyldighet
 3. Arbetstagarens möjligheter att få arbetsgivarens arbetsledningsbeslut rättsligt prövat
 4. Arbetstagarsidans bestämmanderätt i tvister om arbetsskyldigheten (tolkningsföreträden mm)
 5. Praktiska råd om hur krångliga arbetstagare kan hanteras under pågående anställning

Uppsägning av krångliga arbetstagare

 1. Allmänt om uppsägningar och avskedande
 2. Uppsägningar pga. personliga skäl
 3. Avskedande
 4. Uppsägningar pga. arbetsbrist
 5. Praktiska råd om hur anställningar av krångliga arbetstagare kan hanteras

Rabatterbjudande
Anmäl er senast 2018-05-07 och få 1 000 kr i rabatt per person.

Kurs-ID: ARBRAT03
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis.
Föreläsare: Patrik Fallberg

5 995 kr kr

Kurstillfälle: 2018-05-28, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag

2018-06-11, Arbetsmiljöutbildning

Utbildning i grundläggande arbetsmiljö där du får lära dig mer om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och vad ansvaret enligt lagar och regler innebär. Hur skapas en god arbetsmiljö som främjar hälsa och genom det bidrar till verksamhetsutvecklingen? Utbildningen ger också grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik. Stort fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

Utbildningen ger kunskaper inom:

 • Grundläggande krav enligt lagar, föreskrifter och avtal som påverkar arbetsmiljön
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Hur man praktiskt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, inkl. riskbedömning
 • Hur man förebygger och hanterar risker såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
 • Att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress
 • Att arbeta hälsofrämjande
 • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi

Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussion och inslag av verkliga exempel. Detta underlättar för att se hur man kan använda lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter i praktiken och förstå vilka faktorer som skapar en välmående och frisk arbetsplats.

Inga förkunskaper krävs.

Rabatterbjudande
Anmäl er senast 2018-06-01 och få 1 000 kr i rabatt per person.

Kurs-ID: ARBMJO03
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Chefer, HR-personal och skyddsombud
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: 2018-06-11, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag

Arbetsmiljöutbildning, 2018-05-21

Utbildning i grundläggande arbetsmiljö där du får lära dig mer om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och vad ansvaret enligt lagar och regler innebär. Hur skapas en god arbetsmiljö som främjar hälsa och genom det bidrar till verksamhetsutvecklingen? Utbildningen ger också grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik. Stort fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

Utbildningen ger kunskaper inom:

 • Grundläggande krav enligt lagar, föreskrifter och avtal som påverkar arbetsmiljön
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Hur man praktiskt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, inkl. riskbedömning
 • Hur man förebygger och hanterar risker såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
 • Att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress
 • Att arbeta hälsofrämjande
 • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi

Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussion och inslag av verkliga exempel. Detta underlättar för att se hur man kan använda lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter i praktiken och förstå vilka faktorer som skapar en välmående och frisk arbetsplats.

Inga förkunskaper krävs.

Rabatterbjudande
Anmäl er senast 2018-05-07 och få 1 000 kr i rabatt per person.

Kurs-ID: ARBMJO02
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Chefer, HR-personal och skyddsombud
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: 2018-05-21, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag

Diskriminering och likabehandling

 1. De nya diskrimineringsreglerna
 2. Hur arbetar man praktiskt mot diskrimering och för likabehandling
 3. Hur gör man en likabehandlingsplan

Kurs-ID: ARBDIS01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

3 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Halvdag

Grupp och individutveckling - Sätta mål

 1. Performance Management, Organisations- och individutveckling
 2. Hur sätta mål
 3. Process och verktyg
 4. Kommunikation
 5. Att hålla utvecklingssamtal

Kurs-ID: ARBUTV01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 2 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Hot & Våld, 2018-04-25 (Sundsvall)

Målsättning med kursen är att ge personal som arbetar i utsatta positioner grundläggande verktyg för att både minska risken att exponeras för hot och våld men även att minska verkan. Deltagarna kommer att få grundläggande kunskaper om den lagstiftning som reglerar en organisations arbete mot hot och våld. Utbildningen ska svara på hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra incidenter, hur man kan arbeta vid en inträffad incident och hur man kan arbeta med eftervård. Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig identifiera olika situationer som kan framkalla en hot- och våldssituation på arbetsplatsen.

Omfattning
Efter genomgången kurs är målsättningen att deltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera och förebygga risker i tillräckligt hög grad för att undvika risksituationer för hot och våldssituationer.

Kurs-ID: SAKHOT01C
Vad ingår i kursen: Kaffe med tilltugg
Målgrupp: Chefer och personal (exempelvis: Receptionspersonal, skyddsombud och säkerhetsansvariga). Att ge personal som arbetar i utsatta positioner grundläggande verktyg för att både minska risken att exponeras för hot och våld men även att minska verkan.
Föreläsare: Jens Gustafsson, Insecman AB

3 995 kr

Kurstillfälle: 2018-04-25, kl. 13.00-16.00
Plats: Elite Hotel Knaus, Storgatan 13, Sundsvall
Kurslängd: Halvdag

Kurs i arbetsrätt - Från anställning till uppsägning och avsked

Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

 • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm

 • När arbetsrätten gäller

 • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar

 • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm

 • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning

 • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

Inriktning
Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

Målsättning
Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

Rabatterbjudande
Anmäl er senast 2018-04-16 och få 1 000 kr i rabatt per person.

Kurs-ID: ARBRAT02
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
Föreläsare: Patrik Fallberg

5 995 kr

Kurstillfälle: 2018-05-07, kl. 09.00-16.00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Kurslängd: Heldag

Lönekartläggning

 1. Varför göra en lönekartläggning
 2. Innehållet i en lönekartläggning – vad ska kartläggas
 3. Genomförande och handlingsplan
 4. Samverkan

Kurs-ID: ARBLON01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial och kaffe.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

3 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Halvdag

Lönesättning, lönerevision och lönesamtal

Lönepolicy, hur sätter man en lön, att genomföra en lönerevision, lönesamtal

 1. Lönesättning, kriterier, lönepolicy
 2. Att tänka på när man sätter lön
 3. Lönerevisionens process – roller
 4. Tips för ett bra lönesamtal
 5. Struktur/upplägg för samtalet

Kurs-ID: ARBLON02
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Psykosocial arbetsmiljö

Hur riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö, genomgång av nya AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Hantera psykosociala frågor: kränkande särbehandling, stress, konflikter, missbruk

 1. Genomgång organisatorisk och social arbetsmiljö, nya föreskriften från Arbetsmiljöverket
 2. Hur arbetar man systematiskt med dessa frågor enligt SAM?
 3. Hantera psykosociala problem:
  - Stress
  - Kränkande särbehandling
  - Konflikter
  - Förändringsarbete
  - Missbruk
 4. Hälsofrämjande arbete för individ, grupp och organisation

Kurs-ID: ARBMJO05
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Rekrytering och introduktion

 1. Att rekrytera rätt – rekryteringsprocessen
 2. Utval
 3. Att hålla en intervju
 4. Diskrimineringsrisker – och andra fällor
 5. Introduktion till det nya arbetet

Kurs-ID: ARBREK01
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Strategiskt arbetsmiljöarbete

 1. Vad är arbetsmiljö och varför behövs det?
 2. Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 3. Hur arbetar man strategiskt med arbetsmiljöfrågorna?
 4. Att göra en arbetsmiljöanalys av verksamheten – för att att följa lagar och regler
 5. Nyckeltal för arbetsmiljö
 6. Hälsofrämjande arbete

Kurs-ID: ARBMJO06
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5 995 kr

Kurstillfälle: Kvartal 1 2018
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag

Uppsägningar p g a arbetsbrist, personliga skäl och avskedande, heldag

 1. Allmänt om uppsägningar
 2. Uppsägningar p g a personliga skäl
 3. Avskedande
 4. Uppsägningar p g a arbetsbrist
 5. Handlingsalternativ när saklig/laglig grund för uppsägning/avskedande inte föreligger

Kurs-ID: Upps-HT07
Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

5995 kr

Kurstillfälle: 2017-12-05
Plats: Stockholm
Kurslängd: Heldag