Nya LAS-regler!
Dokument & Guider
Rådgivning
Utbildning
Digital signatur

Nya LAS-regler!

Med anledning av de nya LAS-reglerna vill vi informera om de förändringar som träder i kraft den 1 oktober. Vi har summerat det du behöver ha koll på i punkterna nedan samt i vår guide "NYA LAS - Förändringar i Lagen om anställningsskydd". Vi hoppas att detta kan ge dig lite bättre koll på läget.

Från den 29 juni 2022 infördes ändringar och nya regler i lagen om anställningsskydd med anledning av införlivandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Där utökas kraven om information om anställningsvillkor till nyanställd vilket du kan läsa mer om i guiden "Att anställa personal".

En större reformering av lagen om anställningsskydd (LAS) har också beslutats och lagändringarna trädde i kraft den 30 juni 2022 men tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Detta är de största förändringarna som du behöver ha koll på:

  • Begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl vid uppsägning kopplat till arbetsbrist eller som rör den anställde personligen
  • Anställningen upphör vid en uppsägningstvist
  • Undantag från turordningen vid arbetsbrist
  • Särskilda turordningsregler vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad, s.k. hyvling
  • Heltid blir norm, om inte annat avtalats
  • Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning
  • Möjlighet till en tillsvidareanställning hos kundföretag för anställda hos bemanningsföretag
  • Nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd införs
  • Nytt offentligt studiestöd – omställningsstudiestöd införs

Här hittar du hela guiden om de nya LAS-reglerna: "NYA LAS - Förändringar i Lagen om anställningsskydd".

Anställningsavtal - Alla anställningsformer

Anställningsavtal - Alla anställningsformer

Detta dokument kan användas som underlag för alla typer av anställningsformer.

Kommande kurser

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Utbildning 2024-09-10, kl. 09.00-12.00
GDPR – Vad ska jag tänka på?
Utbildning 2024-09-18, kl. 09.00-12.00
Hantera inre oro och stress
Utbildning 2024-10-02, kl. 09.00-16.00
Coaching, feedback & kommunikation
Utbildning 2024-10-15, kl. 09.00-16.00
Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Utbildning 2024-10-29, kl. 09.00-16.00
Förändringsledning – Change Management
Utbildning 2024-11-12, kl. 09.00-16.00
Kurs i arbetsrätt