Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Övrigt

Allmänna villkor - Digitala tjänster - Abonnemang

Allmänna villkor avsedda för försäljning av digitala tjänster som säljs i abonnemangsform.

Mallen är tänkt att användas som en utgångspunkt. Innehållet bör anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Villkor kan behöva ändras, tas bort och villkor som inte finns med i mallen kan behöva tillföras.

Det slutgiltiga dokumentet bör alltid gås igenom av en oberoende jurist.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Allmänna villkor - Digitala tjänster - Enstaka köp

Allmänna villkor avsedda för försäljning av digitala tjänster som säljs styckvis mot direktbetalning.

Mallen är tänkt att användas som en utgångspunkt. Innehållet bör anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Villkor kan behöva ändras, tas bort och villkor som inte finns med i mallen kan behöva tillföras.

Det slutgiltiga dokumentet bör alltid gås igenom av en oberoende jurist.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Allmänna villkor - Fysiska produkter

Allmänna villkor avsedda för försäljning av fysiska produkter som säljs via en webbsida.

Mallen är tänkt att användas som en utgångspunkt. Innehållet bör anpassas efter omständigheterna i det enskilda fallet. Villkor kan behöva ändras, tas bort och villkor som inte finns med i mallen kan behöva tillföras.

Det slutgiltiga dokumentet bör alltid gås igenom av en oberoende jurist.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Attestinstruktion (mall)

Attestinstruktion är ett dokument som visar vilka personer som har rätt att attestera inköp, krediteringar, fakturor m.m., till vilka belopp och villkor för detta. Detta för att säkerställa den interna kontrollen i en organisation.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Avtal för tjänstebil - Ej för privat bruk

Med tjänstebil avses företagsägd eller leasad bil. Detta dokument är avsett för när bilen endast får användas i tjänsten och får ej användas för privat bruk.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Avtal för tjänstebil - Tjänst och privat bruk

Med tjänstebil avses företagsägd eller leasad bil. Detta dokument är avsett för när bilen får användas både i tjänsten och för privat bruk.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Internprissättning

De uppgifter som dokumentationen skall innehålla skall göra det möjligt att bedöma om priser och övriga villkor avseende interna transaktioner överensstämmer med armlängdsprincipen.

Armlängdsprincipen är grundläggande vid prissättning av transaktioner mellan internationellt verksamma företag i intressegemenskap och innebär att prissättningen vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska motsvara vad som skulle ha tillämpats mellan oberoende parter under jämförbara omständigheter.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Konkursansökan - Ansökan av borgenär

Denna ansökan skickas in till tingsrätt och används för att begära gäldenär i konkurs då gäldenär inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Konkursansökan - Egen ansökan om bolags försättande i konkurs

Denna ansökan skickas in till tingsrätt och används då ett bolag är på obestånd och ej kan betala sina skulder. Detta obestånd är ej av tillfällig natur och därför begär bolaget att bli försatt i konkurs.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Sanningsförsäkran

Denna sanningsförsäkran används vid upphandling (enligt Lagen om Offentlig Upphandling) och ska lämnas in som bilaga till resten av anbudet.

Sanningsförsäkran, i detta fall, innebär bl a att anbudsgivaren försäkrar att bolaget eller befattningshavare inte varit inblandade i kriminell verksamhet, konkurs, betalat sina skatter e t c.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

495 kr Köp