Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Övrigt

Bevakningsinlaga konkurs

I de flesta konkurser räcker inte boets tillgångar till andra än prioriterade fordringsägare, och bevakningsförfarande i konkurs sker normalt bara om de borgenärer som är oprioriterade beräknas få utdelning. En borgenär skall inom den tid som har bestämts för bevakning av fordringar skriftligen hos rätten anmäla sin fordran och eventuellt den förmånsrätt han eller hon vill göra gällande. Borgenären skall tydligt ange grunden för sin fordran. Inlagan skall vara egenhändigt undertecknad av borgenären eller dennes ombud. En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur den pantsatta egendomen.

De handlingar som borgenären vill åberopa till stöd för sitt anspråk ska bifogas i original eller bestyrkt kopia. Bevakningsinlagan och de handlingar som bifogats skall ges in i två exemplar.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

495 kr Köp

295 kr Köp

Kvitto - Mottaget lånebelopp

Kvitto och kvittens utgör ett skriftligt betalningsbevis respektive mottagningsbevis.

När köparen är konsument ska kvitton sparas i tre år för rätt att reklamera. Kvittot behövs också för att kunna bevisa att betalning har ägt rum om säljaren kräver betalning för vara eller tjänst. Efter tre år är fordran preskriberad och något krav på betalning kan inte framställas.

Preskriptionstiden mellan två näringsidkare eller mellan två konsumenter är 10 år.

Kvaliteten på kvitto och kvittens behöver vid viktigare köp och leveranser vara åldersbeständiga.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Kvitto - Återbetalning av lån

Kvitto och kvittens utgör ett skriftligt betalningsbevis respektive mottagningsbevis.

När köparen är konsument ska kvitton sparas i tre år för rätt att reklamera. Kvittot behövs också för att kunna bevisa att betalning har ägt rum om säljaren kräver betalning för vara eller tjänst. Efter tre år är fordran preskriberad och något krav på betalning kan inte framställas.

Preskriptionstiden mellan två näringsidkare eller mellan två konsumenter är 10 år.

Kvaliteten på kvitto och kvittens behöver vid viktigare köp och leveranser vara åldersbeständiga.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Kvitto - Återbetalning av lån (mall)

Kvitto och kvittens utgör ett skriftligt betalningsbevis respektive mottagningsbevis.

När köparen är konsument ska kvitton sparas i tre år för rätt att reklamera. Kvittot behövs också för att kunna bevisa att betalning har ägt rum om säljaren kräver betalning för vara eller tjänst. Efter tre år är fordran preskriberad och något krav på betalning kan inte framställas.

Preskriptionstiden mellan två näringsidkare eller mellan två konsumenter är 10 år.

Kvaliteten på kvitto och kvittens behöver vid viktigare köp och leveranser vara åldersbeständiga.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp