Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Information och Förhandling enligt MBL

I medbestämmandelagen (MBL) regleras arbetsgivarens skyldigheter att fortlöpande informera sina medarbetare om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för verksamheten.

Avtalsturlista

Om verksamheten har kollektivavtal kan en avtalsturlista förhandlas fram med de fackliga parterna. En avtalsturlista är en separat överenskommelse som görs för att kunna kringgå principen sist in först ut. Det kan ske om parterna kommer överens om detta utifrån specifikt kompetensbehov osv. Oftast får arbetsgivaren erbjuda ännu bättre uppsägningsvillkor för berörda för att få till en sådan lista.

Använd den här mallen för att upprätta en avtalsturlista.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Förhandlingsframställan enligt MBL § 11

I medbestämmandelagens (MBL) § § 10 – 17 finns reglerna om förhandlingsskyldigheten. Enligt § 11 MBL har en arbetsgivare skyldighet att på eget initiativ förhandla före beslut om viktigare förändringar av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare.

Denna ”primära” förhandlingsskyldighet gäller med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal om ingen annan överenskommelse har träffats.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Kallelse till informationsmöte enligt MBL

I medbestämmandelagen (MBL) regleras arbetsgivarens skyldigheter att informera sina medarbetare om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.

När arbetsgivaren är bunden till ett kollektivavtal och inget annat har avtalats om formerna, t. ex. i ett samverkansavtal, ska denna information ske till arbetstagarorganisationen.

Även om arbetsgivaren inte är bunden till ett kollektivavtal har denne en skyldighet att informera arbetstagarorganisationer, som har medlemmar hos arbetsgivaren, om ovanstående.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

MBL-protokoll - Aktiv informationsskyldighet

I medbestämmandelagen (MBL) regleras arbetsgivarens skyldigheter att fortlöpande informera sina medarbetare om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för verksamheten. Detta gäller nu alla arbetsgivare, oavsett om kollektivavtal finns eller ej. Tidigare har den aktiva informationsskyldigheten enbart gällt företag med kollektivavtal.

Finns kollektivavtal hålls den formella informationen endast med fackförbund som man har kollektivavtal med. (Enligt 19 § MBL)

Finns inte kollektivavtal ska informationen ges till alla fackförbund som har medlemmar hos arbetsgivaren. (Enligt 19a § MBL).

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL

Vid varje större förändring måste en arbetsgivare på eget initiativ förhandla med de fackliga parterna enligt 11 § MBL med vilka man är bunden av ett kollektivavtal. Det kan t.ex. handla om organisationsförändringar, villkorsändringar, flytt av kontor etc. Efter en förhandling skrivs ett protokoll. Detta dokument är ett förslag på protokoll vid omorganisation som även innefattar uppsägningar pga arbetsbrist.

Om en arbetsgivare inte har kollektivavtal sker förhandlingen kring dessa frågor med alla fackförbund som finns representerade på arbetsplatsen. Gäller frågan dock bara en enskild individ sker förhandlingen med det fackförbund där denne är medlem.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp