Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kompetens & Utbildning

Utbildningar för medarbetare är en investering. En viktig aspekt när en arbetsgivare satsar på utbildning är att också följa upp insatsen för att säkerställa att den levde upp till förväntningar vad gäller innehåll och effekt, dvs. att den kommer till nytta i verksamheten.

Extraordinär utbildning - Bilaga till anställningsavtal

Information
Kompetensutveckling ses vanligtvis positivt för såväl företaget som den anställde. Vid vissa extraordinära utbildningar kan det finnas önskemål om att avtala om att den anställde ska stanna kvar på företaget inom en viss tid eller annars bli återbetalningsskyldig för kostnaden. Utbildningen kanske ses som en extra förmån och där parterna vill avtala kring kostnader, tidsperiod etc. Det bör också gälla frivilliga utbildningar, dvs. som inte ligger inom ordinarie utbildningskrav eller nödvändig för att utföra sina arbetsuppgifter.

Det är inte garanterat att denna typ av avtal godkänns av en domstol vid en tvist, men kan ändå vara ett verktyg för en viss lojalitet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Kompetensmappning

Information
För att säkerställa, gradera och kartlägga kompetensen i sin verksamhet kan kompetensmappning vara ett bra verktyg. Den ger en bra överblick av den totala kompetensen för att t.ex. också ta ställning till utbildningsinsatser eller rekrytera rätt kompetens. En kartläggning kan också tydliggöra vilka personer som behöver förstärka sin kompetens inom vissa områden, men också identifiera personer med hög kompetens.

Finns som: Excel 2010

995 kr Köp

Kompetensutvecklingspolicy

Syftet med kompetensutveckling är att det ska bidra till att uppnå mål på lång och kort sikt samt att verksamheten utvecklas utifrån de behov som finns i dag och de som kommer att finnas i framtiden. En viktig förutsättning för att utveckla och bedriva en verksamhet är också att ha rätt kompetens.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Kostnadsförteckning - Utbildningar

Information
Utbildningar räknas både som en investering och en kostnad. Medarbetares utbildningar kostar ofta mycket pengar, inte bara i kurskostnad utan också i produktionsbortfall.

Detta dokument hjälper dig beräkna de kostnaderna som kan knytas till utbildning och företaget får även en bättre överblick och kontroll på investeringen.

Finns som: Excel

295 kr Köp

Utbildning - Utvärdering

Information
Utbildningar för medarbetare är en investering. En viktig aspekt när en arbetsgivare satsar på utbildning är att också följa upp insatsen för att säkerställa att den levde upp till förväntningar vad gäller innehåll och effekt, dvs. att den kommer till nytta i verksamheten.

Att utvärdera innehåll, leverantör och förväntningar är en viktig del i förbättringsarbetet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp