Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Lönerevidering

Att sätta löner på sina medarbetare är en viktig strategisk fråga. En lönerevision är därför en viktig process att ha ordning på, vare sig företaget har kollektivavtal eller ej.

Bekräftelse på ny lön

När en medarbetare får ny lön bör en skriftlig bekräftelse lämnas över eftersom det blir en förändring på tidigare anställningsavtal. Det vanliga är att det sker vid en årlig lönerevision, men även om förändringar sker vid andra tidpunkter ska det dokumenteras.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Chefsstöd kring att hålla ett lönesamtal

Ett lönesamtal bör hållas för att diskutera en eventuell ny lön. Syftet är att skapa en konstruktiv dialog kring måluppfyllelse, feedback och vad en lönejustering eventuellt kan uppgå till. Dokumentet innehåller lite tips på hur man kan strukturera upp samtalet och hjälp i förhållningssätt eller annat man bör tänka på.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Lönepolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Lönerevisionslista

Vid en årlig lönerevision (om kollektivavtal finns) ska nya löner sättas och löneutrymmen ska fördelas. Denna mall hjälper dig som chef eller arbetsgivare att beräkna och ge förslag på nya löner.

Även om kollektivavtal inte finns kan denna mall användas som verktyg vid liknande processer.

Finns som: Excel 2010

295 kr Köp

Lönerevisionsprocessen - Checklista

Att sätta löner på sina medarbetare är en viktig strategisk fråga. En lönerevision är därför en viktig process att ha ordning på, vare sig företaget har kollektivavtal eller ej. Det är bl.a. viktigt att förhandlingarna kommer i rätt ordning och att cheferna och alla inblandade vet vad som gäller och kan få det stöd som behövs.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Lönevärderingsverktyg - Instruktion

Att sätta rätt lön och värdera en medarbetares insatser kan vara ett knepigt arbete. Det underlättar då att ha någon form av struktur och kriterier som företaget anser vara viktigt för medarbetarna att leva upp till. Dessa kan sedan vara lönegenererande.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Lönevärderingsverktyg - Mall

Detta dokument är ett schematiskt verktyg för chefen att göra en individuell bedömning av de kriterier som företaget anser vara viktiga för verksamheten.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Löneväxlingspolicy - Pensionssparande

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling för sparande i pension är ett bra komplement till övrig pensionsavsättning eftersom arbetsgivaren kostnadsneutralt kan skjuta till några extra procent i sparandet. Det är viktigt att sätta upp regelverk för hur löneväxling ska gå till och hanteras så att det inte råkar bli fel och på så sätt inte få den positiva effekt man avsåg.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

MBL-förhandling 11§ (har kollektivavtal) - Kallelse

Vid varje större förändring måste en arbetsgivare på eget initiativ förhandla med alla de berörda fackliga parterna, enligt 11 § MBL, med vilka man är bunden av ett kollektivavtal. Det kan t.ex. handla om organisationsförändringar, villkorsändringar, flytt av kontor etc. Detta dokument är en grundmall på en kallelse till en sådan förhandling.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

MBL-förhandling 11§ (har kollektivavtal) - Protokoll

Vid varje större förändring måste en arbetsgivare på eget initiativ förhandla med alla de berörda fackliga parterna, enligt 11 § MBL, med vilka man är bunden av ett kollektivavtal. Det kan t.ex. handla om organisationsförändringar, villkorsändringar, flytt av kontor etc. Efter en förhandling skrivs ett protokoll. Detta dokument är en grundmall.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp