Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Distansarbete

Distansarbete blir allt vanligare. Att jobba på distans kan dock för många vara svårt rent arbetsmiljömässigt både fysiskt och psykosocialt. Både ansvarig chef och medarbetare har ett ansvar för att rätt förutsättningar finns för att följa regelverk. Det är även viktigt att främja samhörighet för att alla ska må bra och prestera så bra som möjligt. I denna mapp finns tips och råd på hur man ska gå till väga.

Att leda på distans - Tips och råd till chefer

Rollen som chef handlar om att leda och coacha sina medarbetare oavsett var de befinner sig när de utför sitt arbete. Det finns också utmaningar i ledarskapet oavsett om medarbetarna finns fysiskt på plats eller på distans.

Detta dokument ger tips och råd på hur man kan göra vid olika situationer.

Finns som: Word 2010

995 kr Köp

Ergonomi för kontors- och hemarbetsplats - Tips och råd

Arbetsgivare har huvudansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Den anställde har ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och diskutera dessa med sin närmaste chef.

I detta dokument finns tips och råd på hur kraven för arbetsmiljön uppfylls.

Finns som: Word 2010

995 kr Köp

Kartläggning av arbetsmiljö vid distansarbete

Diskussionsunderlag för kontroll av arbetsmiljö vid distansarbete mellan medarbetare och chef samt åtgärdsplan.

Finns som: Word 2010

695 kr Köp

Medarbetarenkät - Utifrån situationen kring Covid-19

Denna enkät har som syfte att kartlägga vår arbetsmiljö och upplevelsen utifrån den situation vi befinner oss i vad gäller Covid-19. Resultatet ska sedan ligga till grund för åtgärder och för-bättringar i vårt fortsatta arbete.

Finns som: Word 2010

495 kr Köp

Policy för distansarbete

Distansarbete, dvs. arbete som utförs på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen, blir allt vanligare. Det kan handla om att tillfälligt utföra arbete på distans eller att det sker med viss regelbundenhet.

En policy underlättar för att informera om krav, rutiner och ansvar vid arbete på distans.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Skyddsrond - Distans- och hemarbete

Kartläggning för kontroll av arbetsmiljö vid hemarbete mellan medarbetare och chef med protokoll och åtgärdsplan.

Finns som: Word 2010

495 kr Köp

Tips för att skapa samhörighet i en grupp

En grupps prestation ökar oftast om det finns en samhörighet där människor samarbetar, stödjer varandra, får en mening och känner trivsel. I detta dokument finns tips som ni kan testa och använda er av för att skapa dialog, samhörighet, oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt.

Finns som: Word 2010

495 kr Köp

Överenskommelse om distansarbete

Distansarbete blir allt vanligare. Distansarbete kan vara tillfälligt, regelbundet eller permanent. Det är bra att avtala om vad som gäller vid distansarbete kring ansvar, regler, arbete och utrustning eftersom det då också blir en del av anställningsavtalet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp