Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Bevakning

Befattningsbeskrivning - Bevakningstjänst

Dokumentet befattningsbeskrivning för ansvarig för bevakningstjänster är framtaget för att vara en exempelmall för en person som ska ha ansvar för en bevakningstjänst.

Dokumentet avhandlar:

 • Uppdragsbeskrivning
 • Funktion
 • Arbetsuppgifter
 • Vad arbetet ska kännetecknas av

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förteckning och register - Brandsystem och brandcentral

Dokumentet förteckning och register brandsystem, brandcentral är en mall som är framtagen som ett stöd för att ge ökad kontroll på användning och åtkomst till en brandcentral, personell kontroll i fråga om vilka behörigheter olika användare har i systemet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förteckning och register - CCTV system

Dokumentet förteckning och register CCTV-system är en mall som är framtaget som ett stöd för att ge ökad kontroll på användning av CCTV-systemet och personell kontroll i fråga om kod, nycklar, accesskort och vilka behörigheter olika användare har i systemet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förteckning och register - Inbrottslarm

Dokumentet förteckning och register inbrottslarm är en mall som är framtagen som ett stöd för att ge ökad kontroll på användare av inbrottslarmet och personell kontroll i fråga om kod, nycklar, accesskort och vilka behörigheter olika användare har.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förteckning och register - Passersystem

Dokumentet förteckning och register passersystem är en mall som är framtaget som ett stöd för att ge ökad kontroll på användare av passersystemet och personell kontroll i fråga om kod, nycklar, accesskort och vilka behörigheter olika användare har.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förteckning och register - Personell bevakning

Dokumentet förteckning och register personell bevakning är en mall som är framtagen som ett stöd för att ge ökad kontroll på personell bevakningstjänst. Kontroll i fråga om vilka behörigheter och eller befogenheter som tilldelas bevakningspersonal inom organisationen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Larmlista

Dokumentet larmlista är en mall som är framtagen som ett stöd för att organisationen på ett strukturerat och samlat sätt kan kommunicera ut den larm och jourverksamhet som finns inom organisationen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Metodstöd - Behovs- och riskanalys samt riskhantering - Bevakning

Metodstöd för riskanalys och riskhantering är framtagen som stöd till den person som ska genomföra riskanalys och riskhanteringsprocess. I dokumentet finns en inarbetad åtgärdsplan. Organisationen får riskanalys och riskhanterings- samt åtgärdsplan dokumenterat.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Projektering bevakningstjänster - Checklista

Checklistan är framtagen för att ansvariga personer ska ha kontroll på vilka bevakningstjänster som införs i organisationen och det ska dokumenteras. Checklistan omfattar tekniska och personella bevakningstjänster och avhandlar:

 • Riskanalys
 • Resurser
 • Kompetens
 • Ansvar

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer för bevakningstjänster

Riktlinjer för bevakningstjänster ser olika ut för olika organisationer och baseras på dess unika krav och förutsättningar. Riktlinjer vänder sig i första hand till resligare chefer eller andra personer som bär ansvar.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tillbud och avvikelserapport - Bevakning

Dokumentet tillbud och avvikelserapport är framtaget som stöd för att organisationen ska kunna dokumentera tillbud och avvikelser samt för att rapportera dessa.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Uppföljning av åtgärdsplan - Bevakning

Dokumentet uppföljning av åtgärdsplan är framtaget som stöd för att genomföra uppföljning av åtgärdsplan eller handlingsplan. Arbetet blir dokumenterat och visar status för vad som är genomfört eller för vad som kvarstår att vidta åtgärder för.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Utbildningsplan - Bevakningstjänster

Dokumentet utbildning bevakningstjänst är framtaget som stöd för att få ökad kontroll på den kompetens som finns inom organisationen, vilka utbildningar som är genomförda eller som behövs för vissa personalkategorier. Organisationen får en plan och arbetet dokumenterat.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp