Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett målinriktat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation/verksamhet. Genom att systematiskt arbeta med brandskydd skapas medvetenhet och förståelse för brandrisker.

Befattningsbeskrivning - Brandskyddsansvarig

Befattningsbeskrivning för en person som ska ha ansvar för en bevakningstjänst.

Dokumentet avhandlar:

 • Arbetsuppgifter
 • Funktion
 • Uppdragsbeskrivning
 • Vad arbetet ska kännetecknas av

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Brandskyddsplan

Dokument för planering av brandskyddsarbetet inom organisationens olika verksamheter, avdelningar och enheter. Brandskyddsplanen är ett centralt dokument för personer som uppbär ett brandskyddsansvar.

Brandskyddsplanen omfattar:

 • Brandrisker
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Egenkontroll
 • Incidenthantering och beredskap
 • Information och utbildning
 • Inventering och beskrivning av brandskydd och brandskyddsåtgärder
 • Leverantörsförbindelser
 • Organisation/verksamhet
 • Riskanalys och riskhantering
 • Särskilda bestämmelser, regler och tillståndsarbete

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicyn är ett styrande dokument som är fastställt av högsta ledningen. Här har er organisation en mall för brandskyddspolicy som omfattar:

 • Ansvar
 • Bindande krav
 • Dokumentation
 • Mål
 • Organisation

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Brandskyddsregler

Dokumentet brandskyddsregler är framtaget som stöd för att se exempel på brandskyddsregler som kan gälla inom en organisations verksamheter. Regler om brandskydd ser olika ut baserat på organisationens unika verksamhet, förutsättningar och krav.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Dokumentförteckning brandskydd

Detta dokument är framtaget för att se till att organisationens samlade brandskyddsinformation dokumenteras och lagras på ett strukturerat sätt.

Finns som: Word 2010 med makro

395 kr Köp

Dokumentstyrning brandskydd

Dokument framtaget som stöd för att styra all den dokumentation och information som brandskyddsarbetet omfattar. Detta omfattar bland annat hur information ska upprättas, fastställas, kommuniceras, publiceras, arkiveras, ändras och gallras.

Finns som: Word 2010 med makro

395 kr Köp

Egenkontroll - Mekaniskt brandskydd

Metodstöd för mekaniskt brandskydd är framtagen som stöd för att genomföra egenkontroll.

Metodstödet avhandlar kontroller för:

 • Brandcell
 • Handbrandsläcka
 • Utrymningsväg

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Egenkontroll - Organisatoriskt - administrativt brandskydd

Metodstöd för organisatoriskt/administrativt brandskydd är framtagen som stöd för att genomföra egenkontroll.

Metodstödet avhandlar kontroller för:

 • Brandskyddsorganisation
 • Brandskyddsplan
 • Dokumentation
 • Första hjälpen utrustning
 • Incidenthantering och beredskap
 • Information, utbildning och kommunikation
 • Ledning
 • Ordning, reda och brandskyddsregler
 • Riskanalys och riskhantering

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Egenkontroll - Tekniskt brandskydd

Metodstöd för tekniskt brandskydd är framtagen som stöd för att genomföra egenkontroll.

Metodstödet avhandlar kontroller för:

 • Brandcentral
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Komponenter i tekniskt brandskydd

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd

Dokumentet är framtaget som stöd för att dokumentera ledningens uppföljning av sitt åtagande att bedriva ett systematiserat brandskyddsarbete. Dokumentet är utformat såsom en agenda/protokoll som avhandlar brandskyddsfrågor som avser att ge ledningen en total insyn i hur brandskyddsarbetet bedrivs, dess prestanda och protokollet utgör stöd som ett beslutsgrundande och redovisande dokument.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Metodstöd - Riskhantering

Metodstöd för genomförande av riskanalys och riskhanteringsprocess. I dokumentet finns en inarbetad åtgärdsplan. Organisationen får riskanalys och riskhantering samt åtgärdsplan dokumenterat.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tillbud och avvikelserapport

Dokument för att dokumentera och rapportera möjliga brandskyddsincidenter. Den som ska rapportera får ett stöd att ange beskrivning av händelser, fel, avvikelser, hot och risker avseende brandskyddsincidenter samt att dokumentera förslag till åtgärder som förebygger brandskyddsincidenter.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Uppföljning av åtgärdsplan - Brandskydd

Dokumentet uppföljning av åtgärdsplan (handlingsplan) är framtaget som stöd för att följa upp, dokumentera och rapportera det brandskyddsarbete som genomförts, till exempel genom egenkontroll och checklista baserat på brandskyddsarbete eller åtgärdsprogram som framkommit genom riskanalys och riskhanteringsarbete.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Utbildningsplan brandskydd

Dokumentet är framtaget som stöd för att få ökad kontroll på den kompetens och kunskap som finns inom organisationen, vilka utbildningar som är genomförda eller som behövs för vissa personalkategorier. Organisationen får kompetens och kunskap dokumenterat.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp