Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Vissa personuppgifter får inte registreras

I artikel 9.1 och artikel 10 finns angivet vilka personuppgifter som inte får registreras eller behandlas. Det finns dock undantag från förbuden.

Artikel 9.1 Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Behandling av personuppgifter som avslöjar nedanstående är generellt inte tillåtet.

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Behandling av genetiska uppgifter
 • Biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
 • Uppgifter om hälsa
 • Uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning

Det finns dock undantag från förbudet. Exempelvis får politiska organisationer hantera medlemsuppgifter, trots att de visar politiska åsikter. Religiösa samfund får hålla medlemsregister trots att de visar religiös övertygelse. Läkarmottagningar får registrera biometriska och genetiska uppgifter när det finns medicinska skäl för det.

Då måste det föras register över vilka uppgifter som registreras, hur de behandlas och vilken rättslig grund som finns för behandlingen. Det ska finnas med i ett artikel 30-register. Detsamma gäller när ni registrerar sjukdom eller sköter rehabiliteringsärenden. Även när ni använder biometriska uppgifter som fingeravtryck eller irisavkänning för att exempelvis logga in på datorer eller öppna dörrar.

Artikel 10 Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott

Ett företag får inte föra ett register över fällande domar i brottmål eller lagöverträdelser om inte en myndighet har gett tillstånd eller om det enligt någon lag ger ett företag en sådan rättighet. Så här står det i artikel 10:

”Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av en myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs.”