Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Dataskyddslagstiftningen reglerar vilken behandling av personuppgifter som är laglig.

Behandling av personuppgifter är endast laglig om:

 • Den registrerade har samtyckt till organisationens behandling av personuppgifter – d.v.s den registrerade har accepterat en tilltänkt personuppgiftsbehandling. Ett samtycke ska vara frivilligt och får inte vara villkorat. Är det villkorat så är samtycket inte giltigt. 
 • Personuppgiftsansvarig har ett avtal med den registrerade – d.v.s den registrerade och den personuppgiftsansvarige har ett avtal eller ska ingå ett avtal dem emellan. Avtalet bör vara skriftligt då personuppgiftsansvarig ska kunna bevisa att ett avtal ingåtts. 
 • Personuppgiftsansvarig har en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter – d.v.s den personuppgiftsansvarige har skyldighet enligt annan lag att behandla personuppgifter, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.
 • Behandlingen av personuppgifter är baserat på en intresseavvägning – d.v.s den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges berättigade intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning – d.v.s den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.
 • Om det finns ett grundläggande intresse att behandla personuppgifter – d.v.s den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke. Exempelvis inom hälso- och sjukvård.

Dokument
Samtycke till behandling och lagring av personuppgifter