Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Vad omfattar dataskyddslagstiftningen?

Personuppgiftsansvariga är alla organisationer inom EU som insamlar och behandlar personuppgifter, dvs. företag, myndigheter, intresseorganisationer m.fl. Dataskyddslagstiftningen utkräver ansvar för att personuppgiftsansvariga måste förstå och följa dataskyddslagstiftningens krav och principer för den behandling av personuppgifter som ska ske, exempelvis lagring, bearbetning, åtkomst, överföring, insamling och utlämnande av personuppgifter om enskilda levande personer. Dataskyddslagstiftningen innehåller även bestämmelser om sanktioner i form av böter, vite och skadestånd samt att nationella tillsynsmyndigheter i EU medlemsstater får utfärda exempelvis förelägganden.

Dataskyddslagstiftningen fastställer att EU-medborgare ska åtnjuta samma skydd av hens personuppgifter oavsett var den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter.

EUs Dataskyddsförordning kan indelas på följande sätt:

 • Allmänna bestämmelser
 • Principer för personuppgiftsbehandling
 • Den registrerades rättigheter
 • Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 • Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer
 • Oberoende tillsynsmyndigheter
 • Samarbete och enhetlighet
 • Rättsmedel, ansvar och sanktioner
 • Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
 • Delegerade akter och genomförandeakter samt
 • Slutbestämmelser

Artiklar och beaktandesatser i Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen  innehåller 99 artiklar i numrerad ordning från 1-99. Till dessa artiklar finns 173 beaktandesatser eller skäl. Beaktandesatserna är vägledande för de 99 artiklarna, de återspeglar vad lagstiftaren avser med bestämmelsen som framgår av artikeln.

Dataskyddsförordning omfattar inte:

 • Privatpersoner som behandlar personuppgifter för privat bruk
 • Brottsbekämpande myndigheter, underrättelse och säkerhetstjänst (annan registerlag och brottsdatalag gäller för dessa aktörer)

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning:

Inledande bestämmelser

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av vissa kategorier av personuppgifter

Användningsbegränsningar

Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter

Tillsynsmyndighetens handläggning och beslut

Skadestånd och överklagande

Övergångsbestämmelser

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning:

Inledande bestämmelser

Tillsynsmyndighet

Ackrediteringsorgan

Personuppgifter som rör lagöverträdelser

Enskilda arkiv

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

Bistånd enligt Europarådets dataskyddskonvention

Övergångsbestämmelser