Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Förutsättningar för arrende

Vad innebär upplåtelsen?

 1. Upplåtelsen omfattar jord. Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord.
 2. Jordbruks-, bostads-, eller anläggningsarrende kräver skriftlighet, (8 kap. 3 § jordabalken).
 3. Arrendatorn har egen besittning till arrendet. Notera dock att parterna kan avtala bort besittningsskyddet i arrendeavtalet. Det villkoret kommer då att gälla utan särskild dispens från arrendenämnden.
 4. Jordägaren ska få ersättning, arrendeavgift, av arrendatorn för arrendet. Om parterna inte har avtalat något annat ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets slut, (8 kap. 12 § jordabalken).
 5. Arrendatorn har rätt att disponera jorden.
 6. Arrendatorn har, i normalfallet egen besittning till det upplåtna området.

I syfte att göra tillämpningen av jordabalkens regler mer flexibla finns tvingande regler om dispens.

Dispensen kan meddelas av Arrendenämnden

 • Lagen tillåter att nämnden lämnar dispens från den aktuella regeln.
 • Parterna har skrivit in vad som ska gälla istället för den tvingande lagregeln i arrendeavtalet.
 • Det framgår uttryckligen av arrendeavtalet att ansökan om godkännande får ske hos arrendenämnden.
 • Ansökan har kommit in till arrendenämnden senast en månad efter det att parterna ingick avtalet.
 • Jordägaren har ett sakligt godtagbart skäl för att nämnden ska bevilja dispens.

När arrendatorn saknar besittningsskydd

 • Genom avtal kan parterna avtala bort besittningsskyddet
 • Om arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid
 • När jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att en pant eller borgen som har ställts som säkerhet för arrendeavtalet har försämrats och arrendatorn inte i tid har ställt en ny godtagbar säkerhet (8 kap. 14 § jordabalken).

Anläggningsarrendator kan också sakna indirekt besittningsskydd, se 11 kap. 4 § jordabalken, på väsentligen samma grunder.