Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Handelsbolagsavtal

Inledning

Bolagsmännen i handelsbolag ska gemensamt bedriva näringsverksamhet. Det gemensamma åtagandet i denna bolagsform är påtagligt. Handelsbolaget består av två eller fler bolagsmän som är delägare. I handelsbolagsformen är bolagsmännen personligt ansvariga för bolagets avtal och skulder.

Det är delägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst och det är även delägarna som har ansvaret för eventuella skulder som bolaget inte har råd att reglera.

Ansvaret är för delägarna dessutom solidariskt vilket innebär att alla delägare är fullt ansvariga för varandras agerande i bolaget.

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag är gällande lag på området.

Anmälan till Bolagsverket om registrering av handelsbolag ska innehålla:

 • Namnförslag
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Vilka som ska vara bolagsmän (delägare)
 • Vilka som ska vara firmatecknare

2 kap 1 § lagen om handelsbolag och enkla bolag: Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal.

Avtal

Bolagsavtal är inte tvingande men anses just i förhållande till både det personliga och solidariska ansvaret för delägare som en viktig del delägarna emellan. Det vanliga är att ansvaret i handelsbolaget delas upp mellan delägarna. På grund av det gemensamma ansvaret kräver varje ändring i bolagsavtalet full majoritet av delägarna. Avtalet ska också avhandla frågan om hur ny delägare ska kunna tillträda i bolaget och hur ett utträde ska ske. Se § 2 i Handelsbolagsavtalet och i nedan § 7.

I 2 kap. 4 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag stadgas att ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid.

I § 3 och § 4 upptas två tvingande regler. Dels ska ordet handelsbolag vara med i bolagets firma, d.v.s. bolagets namn. Dels ska orten för var verksamheten ska ha sitt huvudkontor anges.

Startkapital

Det finns inte reglerat i lagen att startkapital ska inges för handelsbolag. I 5 § finns en tabell för varje bolagsmans insats som kan användas om bolagsmännen väljer att använda sig av startkapital.

§ 6 är tvingande på så sätt att inget annat räkenskapsår än kalenderår får förekomma i handelsbolag. Brutet räkenskapsår är inte tillåtet.

§ 7 tar upp frågan om utträde ur handelsbolag som måste ske med samstämmighet. Det krävs framförhållning i och med att skriftligt varsel ska ske minst tre månader innan utträdet och där ska även dagen för utträdet preciseras. Utträdandedagen för med sig att aktuell bolagsman i juridisk och ekonomisk mening inte kan agera för handelsbolaget.

§ 8 även frågan om likvidation ska ske samstämmigt av samtliga bolagsmän, men en enskild bolagsman kan ta upp frågan. När bolagsmännen inte är ense kan likvidator utses av tingsrätt. Även uteslutning av bolagsman kan under vissa förutsättningar förekomma.

Handelsbolagsavtal